Lersjöns-Flatsjöns FVOF

  • Badplatsen Södra Viken
 

Lersjöns-Flatsjöns

  Värmlands län / Sunne kommun.

Lersjön Flatsjöns FVOF har tillgång till fiske i flera sjöar och tjärn i varierande storlek där sjön Lersjön är den största samt med några fiskhållande rinnande vatten inom området.

Fiskar i dessa vatten är främst gädda, abborre, mört, braxen, gös samt i vissa vatten även öring och bäcköring.
Fisket är öppet för alla som löst giltigt fiskekort. Många fiskeställen är lättillgängliga.

Lersjöarna utgör ett skyddsområde för flodkräfta.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Braxen


Rikligt

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Gös


Lite

Lake


Lite

Ruda


Sällsynt
 

Lersjöns-Flatsjöns FVOF

Lersjön Flatsjön FVOF består av en förening för fiske o underhåll av ett antal sjöar, tjärnar och vattendrag beläget mellan sjöarna Fryken och Rottnen.
Styrelsen består av 5 personer samt ett antal byar med fiskerättsinnehavare runt sjön Lersjön och Flatsjön.

Organisationsnummer: 874001-6178

Kundnummer: 734, Område: 694.

Kontaktpersoner

Nils Larsson
0705 - 67 05 19


Put and Take vid frågor kontakta Lars-Åke i Svartbråten 0706 - 58 72 28  
  

Fiskeområden i närheten av Lersjöns-Flatsjöns FVOF

Västansjö FVOF
Frykens (Fryken inom Sunne kommun)
Aplungen, Gråsjön mfl
Fiske i Gräsmark
Mangen, Salungen, Baksjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.