Ängens FVO

  • Roding
  • Regnbage
  • Kullerholmen
 

Ängssjön, Rötjärn, Märrtjärn mfl

  Värmlands län / Sunne kommun.

Ängsjön är 164 hektar stor och mycket långsmal. Sjön har förutom abborre ett naturligt bestånd av röding och en liten stam öring.

Föreningen har uppfört en övernattningsstuga på ön Kullerholmen som kan bokas av den som löst fiskekort. Bokning görs under fliken fiskekort.

Därutöver finns det ett antal båtar som fiskekortsinnehavaren kan låna, se markering på kartan. Båtarna tas upp 1 oktober varje år och sätts i sjön igen under våren när isen har släppt.
Inom fiskevårdsområdet finns även flera tjärnar i vilka man kan fånga abborre och gädda. Vid Rötjärnet finns det två båtar att låna.

Föreningen förvaltar fisket i Ängsjön, Rötjärnet, Gettjärn, Lomtjärnet, Vianstjärnet, Bicktjärnet, Stubbtjärnet, Bergtjärn och Märrtjärnet.

Ängens FVO utgör ett skyddsområde för flodkräfta. Informationsskyltar finns uppsatta kring sjön och finns även som .pdf för nedladdning.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Röding


Vanlig

Endast Ängsjön

Gädda


Normalt

Ej i Ängsjön & Märrtjärn

Öring


Lite

Endast Ängsjön
 

Ängens FVO

Ängens fiskevårdsområdesförening bedriver ett aktivt arbete med lokal fiskevård och för att förbättra servicen och tillgängligheten för dig som gästar våra fiskevatten. 

Vi erbjuder olika varianter av fiskekort för sportfiske året runt.

Organisationsnummer: 802600-3817

Kundnummer: 721, Område: 908.

Kontaktpersoner

David Hult
0706 - 48 38 54  
  

Filer för nedladdning


Skylt_skyddsomradeFlodkrafta_2021.pdf

2020-06-29_165511.pdf

Karta över Ängens FVO

Fiskeområden i närheten av Ängens FVO

Mangen, Salungen, Baksjön m fl vatten
Fiske i Gräsmark
Treen, Mangen, Trehörningen, mfl
Rinnen, Stensvattnet, Stora Ulvsjön m fl vatten
Racken, Alken mfl

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.