Hagfors Fiskevårdskrets

 • Mossbergssjön
 • Gröcken
 • Gröcken
 • Grängen
 • Klarälven
 

Hagfors fiskevårdskrets

  Värmlands län / Hagfors kommun.

Flertalet sjöar och tjärnar i Hagfors kommun ingår.
De undantagna är markerade på vår Fiskekarta.
Det finns bl.a. abborre, gädda, gös och sik och ädelfisk i vissa vatten som ingår i kretskortet.
Det är väldigt varierande terräng och förhållanden. Flera sjöar har skog runt vattnet och vissa har våtmarker i anslutning.
Vid vissa sjöar kan det finnas grillplatser och även båt att hyra.
Det ger möjlighet att pröva sin lycka i olika miljöer.
Följande föreningar ingår i Hagfors Fiskevårdskrets:

 • Björklångens FVOF
 • Bredvistens FVOF
 • Busjöns FVOF
 • Grängens & Kråkåsjangens FVOF
 • Gräsmangens FVOF
 • Grässjön–Lidsjöns FVOF
 • Gröckens FVOF
 • Harasjöarnas FVOF
 • Klarälvens FVOF
 • Knon-Tönnets FVOF
 • Lakenesjöns FVOF
 • Rådasjöns FVOF
 • Skärjens FVOF
 • Stora Ullens FVF
 • Stor-Ens FVOF
 • Storsjöns FVOF (Filipstad/Hagfors)
 • Sunnemo FVOF
 • Upplund-Emtens FVF
 • Uvanå FVOF
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Vid köp av fiskekort fiskar barn under 16 år gratis. Endast spöfiske, samt rodd med en lina är tillåtet.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Ål


Normalt

Siklöja


Normalt

Gös


Lite

Sik


Lite

Ruda


Lite

Id


Lite

Nors


Lite

Lake


Lite

Öring


Sällsynt

Harr


Sällsynt

Lax


Sällsynt
 

Hagfors Fiskevårdskrets

Vi är en paraplyorganisation där ett tjugotal FVOF är anslutna till vår Fiskevårdområdeskrets.
Vi säljer ett kretsfiskekort som gäller för de anslutna föreningarnas fiskevatten.
Vi delar ut intäkten till medlemsföreningarna varje år. Stadgarna antogs 1993-03-15. Kretsen har till ändamål • att verka för ett gott samarbete mellan fiskevårdsorganisationerna inom Hagfors kommun, • att främja en god fiskevård inom kommunen genom information, studiecirklar och samarbetsprojekt som t ex kalkning, turistfiskekort och liknande, • att verka för ett gott samarbete med kommunen och större gemensamma markägare i frågor av fiske vårdande karaktär, • att stödja och verka för bildande av fiskevårdsområden, • att fungera som remissorgan i aktuella och gemensamma frågor.

Organisationsnummer: 802509-5244

Kundnummer: 3420, Område: 3478.

Kontaktpersoner

Thomas Johansson
0703 - 32 95 44


  

Filer för nedladdning


Fiskekarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Hagfors Fiskevårdskrets

Rådasjöns FVOF
Stora Ullen
Upplund-Emtens FVF
Sunnemo fvof
Klarälven inom Hagfors

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.