Stora Ullens FVOF

  • Öring 8,5 kg
 

Stora Ullen

  Värmlands län / Hagfors kommun.

Stora Ullen är en djup, ca 7 km2 stor klarvattensjö belägen några km SO om Hagfors.
Sjön är dricksvattentäkt för Hagfors och Munkfors.

Här finns naturliga stammar av öring, röding, abborre och gädda. Det finns också sik, siklöja, lake och ål, samt inplanterad Gullspångsöring (fenklippt).

En enkel plats för båtisättning finns vid sjöns utlopp i Hagälven (Ullendammen). Den är dock inte lämplig för stora ekipage. Ett vindskydd med grillplats finns vid stranden på Långnäsuddens västra sida. En 300 m lång stig leder till vindskyddet från den väg som går norr om sjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Sik


Vanlig

Ål


Vanlig

Öring


Normalt

Röding


Normalt

Lake


Normalt

Siklöja


Normalt
 

Stora Ullens FVOF

Stora Ullens Fiskevårdområdesförening förvaltar fisket i sjön Stora Ullen. Föreningens syfte är bl a att samordna fisket, fiskevården och upplåta fiskerätt till allmänheten, samt främja medlemmarnas gemensamma intressen.
Föreningen är medlem i Sveriges Fiskevattenägareförbund.

Organisationsnummer: 802499-8125

Kundnummer: 413, Område: 374.

Kontaktpersoner

Fredrik Fischer, 070-1911282  
  

Fiskeområden i närheten av Stora Ullens FVOF

Hagfors fiskevårdskrets
Rådasjöns FVOF
Klarälven inom Hagfors
Gräsmångens FVOF
Klarälven inom Munkfors kommun, västra Sundtjärn

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.