Mångens-Böckelsjöns FVOF

 

Mången, Stora-Böckeln och Lilla-Böckeln

  Värmlands län / Karlstad kommun.

Mångens djup 25m.
Lilla Böckelns djup 25m.
Stora Böckelns djup 12m.

Samtliga sjöar är en del utav Alsterälvens avrinningsområde och innehåller bra bestånd av gädda, abborre, mört, ål samt diverse vitfisk.

Båtramp finns i södra delen av Mången. Följ skyltning från riksväg 63 mot Västerrud. Båtrampen på höger sida efter ca 4km vid Mångens början. Lilla Böckeln och Stora Böckeln saknar ordenliga båtramper, men det är möjligt att lyfta i båt längs med Barnmossvägen. 

Om du färdas med din båt mellan olika vatten, vänligen tvätta båten ordentligt och töm motorn på vatten både innan och efter du rampat båten. Det gäller även andra utrymmen på båten som håller vatten. Detta för att inte sprida främmande arter och sjukdomar mellan olika vattendrag. Av samma anledning ber vi er att inte flytta betesfisk mellan olika vattendrag. 

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Nors


Vanlig

Ål


Normalt
 

Mångens-Böckelsjöns FVOF

Organisationsnummer: 802509-1565

Kundnummer: 760, Område: 720.

Kontaktpersoner

Nils Cider
0738 - 35 17 87  
  

Fiskeområden i närheten av Mångens-Böckelsjöns FVOF

Alstern - Lungens FVOF
Borssjön
Acksjöns FVOF
Molkomsjön
Gräsmångens FVOF

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.