Nedre Norsälvens FVOF

 

Norsälven, Åsfjorden

  Värmlands län / Karlstad kommun.

OBS! Fiske efter lax och öring är förbjudet under fredningstiden fr.o.m. den 15 september t.o.m. 31 december i Norsälven.

Fiskevårdsområdet omfattar Norsälven från fabriksbron i Edsvalla (200 m nedströms kraftverksdammen) till älvens mynning samt Åsfjordens norra del till och med Götviksuddens sydspets.

Här kan du bland annat fiska gös, lax och öring.

OBS hastighetsbegränsning i Norsälven är 5 knop.

 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Nedre Norsälvens FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Öring


Rikligt

Lax


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Mört


Vanlig

Id


Vanlig

Braxen


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Färna


Normalt

Siklöja


Normalt

Björkna


Normalt
 

Nedre Norsälvens FVOF

Organisationsnummer: 802600-8188

Kundnummer: 706, Område: 666.

Kontaktpersoner

Magnus Tuneld
0705 - 94 01 91

 

   
  

Fiskeområden i närheten av Nedre Norsälvens FVOF

Nedre Fryken
Hyns FVOF
Nedre Klarälven
Klarälven-Löved FVOF
Stor-Emsen

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.