Norra Värmelns FVOF

  • Dimma i Frödingland
 

Värmeln

  Värmlands län / Arvika, Kil och Grums kommun.

Sjön Värmeln är en av de större sjöarna i Värmland och sträcker sig från riksväg 61 i norr i sköna Brunskogs socken och ner förbi Värmskog och ända ner till Borgvik i söder.

Som gäst i vår sjö kan du få en härlig fiskeupplevelse. Sjön bjuder på ett rikt fiske av de flesta förekommande insjöfiskar - inte minst ”storgäddan”. Du kan också fånga gös och med lite tur eller skicklighet den fina värmelnöringen.

För att förbättra den ursprungliga insjööringens lekplatser har ett kontinuerligt restaureringsarbete pågått i flera av sjöns tillrinnande vattendrag. Detta arbete har gett ett mycket gott lekresultat under många år. Under det senaste året har dessutom en omfattande upprustning av bottenmiljön i Slorudsälven ägt rum. Syftet är att förbättra älvens öringsproducerande förmåga och därmed också säkerställa flodpärlmusslans livsbetingelser.

För att stödja den naturliga stammen av gös som finns i Värmeln har under de senaste 20 åren sammanlagt 48000 gösyngel utplanterats till en total kostnad av ca 165000 kronor. Föreningen arbetar dessutom fortlöpande med att bygga vaser, ta vattenprover och provfiska. Just nu är vi i inledningen av ett långsiktigt projekt tillsammans med Forshagaakademin - Sportfiskegymnasiet. Syftet är att långsiktigt stärka gösbeståndet i sjön Värmeln genom att stimulera den naturliga produktionen. Det ska i första hand genom en kraftfull satsning på yngelvaser.

Båt - Har du inte egen båt har vi en Linder 440 Fishing till uthyrning vid Berga.
Den kan bokas hos Per-Erik Sjökvist 070 - 231 58 72.

Hemmanskort finns och kan endast köpas av personer som är folkbokförda på hemmanet och berättigar till fiske inom hemmanets vatten med alla typer av lagliga redskap. (Edane hemman undantaget).
Dessa säljes endast av styrelsen.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Enbart med handredskap

Fiskarter


Gädda


Rikligt

Abborre


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Gös


Lite

Öring


Lite

Asp


Lite

Sik


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Norra Värmelns FVOF

Norra Värmelns Fiskevårdsområdesförening bildades 1991 och har sitt säte i Brunskog.

Fiskevårdsområdet omfattar fisket i Norra Värmeln (den del som är belägen inom Arvika kommun) och två mindre tjärnar – Ingersbytjärnet och Yppersbytjärnet samt vattendrag inom avgränsat område. (Se karta.)

Föreningens ändamål och dess huvudsakliga uppgift är att främja och bedriva fiskevård, d v s att utveckla och förbättra fisket och dess förutsättningar.

Sedan många år tillbaka sker ett nära samarbete med Södra Värmelns FVOF. Det har efter hand resulterat i att regler och fiskekortspriser har samordnats och att respektive fiskekort också gäller i hela sjön Värmeln.

Organisationsnummer: 872000-7312

Kundnummer: 206, Område: 167.

Kontaktpersoner

Per-Erik Sjöqvist, ordförande:
0702 - 31 58 72

Karl-Erik Granqvist, kassör:
0703 - 97 60 71

Robert Sjöberg sekr:
0705 - 56 78 55

Båtuthyrning
Föreningens båt, Linder 440 m mindre motor hyrs ut dygnsvis (100:-/dygn): Upplysningar Per-Erik Sjöqvist 0702 - 31 58 72 eller Torbjörn Eriksson 0706 - 52 76 60  
  

Filer för nedladdning


norra_varmeln.pdf

Info, Trollingkort i Värmeln

REGLER FÖR FISKE I SJÖN VÄRMELN

Fiskeområden i närheten av Norra Värmelns FVOF

Södra och Norra Nästjärnen
Södra Värmeln, Rommen
Rinnen, Stensvattnet, Stora Ulvsjön m fl vatten
Stor-Emsen
Mangen, Salungen, Baksjön m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.