Sysslebäcks FVOF

 

Klarälven (Sysslebäck)

  Värmlands län / Torsby Kommun.

Fiskevattnet omfattar den del av Klarälven som ligger inom Sysslebäcks fiskevårdsområde. Sträckan är ca 25km lång och löper från Kärrback-strandsbron i norr till Ransby-bron i söder. Strömsträckan ner till Vingängsjön har endast få sel, vilket ger en stenig botten. Resten av älvpartiet har sandbotten. Vid Brattmon är älven starkt forsande ca 2 km. Här är bottnen grovstenig, men i övrigt rör det sig om ca knytnävstora stenar. Älvbredden varierar med en medelbredd av 80-100 meter.

I strömområdena utgörs fiskebestånden av harr och öring samt enstaka laxar, i Vingängsjön gädda, abborre och lake. I älven finns också en del sik. Klarälven, och inte minst Sysslebäckspartiet, tillhör de allra bästa mellansvenska harrvattnen. Genom att flottningen nu upphört i älven har förutsättningarna för sportfiske ytterligare förbättrats. FVOF planerar också olika biotopiska åtgärder samt odling och utsättning av fisk från de stationära öring- och harrstammarna i älven.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

 

Sysslebäcks FVOF

Vår organisation består av en styrelse på fem ledamöter och två suppleanter.

Kundnummer: 359, Område: 318.

Kontaktpersoner

Lars Erik Söderlund:
070-5109650
  
  

Fiskeområden i närheten av Sysslebäcks FVOF

Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl
Norra Ny (Klarälven mfl)
Övre Fryksdalen
Lekvattnets FVO
Velens fiskevårdsområde

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.