Sysslebäcks FVOF

 

Klarälven (Sysslebäck)

  Värmlands län / Torsby kommun.

Fiskevattnet omfattar den del av Klarälven som ligger inom Sysslebäcks fiskevårdsområde.

Sträckan är ca 25km lång och löper från Kärrback-strandsbron i norr till Ransby-bron i söder. Strömsträckan ner till Vingängsjön har endast få sel, vilket ger en stenig botten. Resten av älvpartiet har sandbotten. Vid Brattmon är älven starkt forsande ca 2 km. Här är bottnen grovstenig, men i övrigt rör det sig om ca knytnävstora stenar. Älvbredden varierar med en medelbredd av 80-100 meter.

I strömområdena utgörs fiskebestånden av harr och öring samt enstaka laxar, i Vingängsjön gädda, abborre och lake. I älven finns också en del sik. Klarälven, och inte minst Sysslebäckspartiet, tillhör de allra bästa mellansvenska harrvattnen.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn under 13 år fiskar gratis i sällskap med fiskekortsinnehavare. Put and take ej fritt för barn under 13 år.

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

P&T

Harr


Rikligt

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Lax


Normalt

Sik


Normalt
 

Sysslebäcks FVOF

Vår organisation består av en styrelse på fem ledamöter och två suppleanter.

FVOF planerar olika biotopiska åtgärder samt odling och utsättning av fisk från de stationära öring- och harrstammarna i älven. Genom att flottningen nu även upphört i älven har förutsättningarna för sportfiske ytterligare förbättrats. 

Organisationsnummer: 874000-9249

Kundnummer: 359, Område: 318.

Kontaktpersoner

Lars Erik Söderlund
0705 - 10 96 50
  
  

Fiskeområden i närheten av Sysslebäcks FVOF

SFK Älvkroken Sysslebäck
Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl
Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten
Norra Ny (Klarälven mfl)
Övre Fryksdalen

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.