Sysslebäcks FVOF

 

Klarälven (Sysslebäck)

  Värmlands län / Torsby Kommun.

Fiskevattnet omfattar den del av Klarälven som ligger inom Sysslebäcks fiskevårdsområde. Sträckan är ca 25km lång och löper från Kärrback-strandsbron i norr till Ransby-bron i söder. Strömsträckan ner till Vingängsjön har endast få sel, vilket ger en stenig botten. Resten av älvpartiet har sandbotten. Vid Brattmon är älven starkt forsande ca 2 km. Här är bottnen grovstenig, men i övrigt rör det sig om ca knytnävstora stenar. Älvbredden varierar med en medelbredd av 80-100 meter.

I strömområdena utgörs fiskebestånden av harr och öring samt enstaka laxar, i Vingängsjön gädda, abborre och lake. I älven finns också en del sik. Klarälven, och inte minst Sysslebäckspartiet, tillhör de allra bästa mellansvenska harrvattnen. Genom att flottningen nu upphört i älven har förutsättningarna för sportfiske ytterligare förbättrats. FVOF planerar också olika biotopiska åtgärder samt odling och utsättning av fisk från de stationära öring- och harrstammarna i älven.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn under 13 år fiskar gratis i sällskap med fiskekortsinnehavare. Put and take ej fritt för barn under 13 år.

Fiskarter


Regnbåge

Rikligt

P&T
 

Sysslebäcks FVOF

Organisationsnummer: 874000-9249

Vår organisation består av en styrelse på fem ledamöter och två suppleanter.

Kundnummer: 359, Område: 318.

Kontaktpersoner

Lars Erik Söderlund:
070-5109650
  
  

Fiskeområden i närheten av Sysslebäcks FVOF

Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl
Norra Ny (Klarälven mfl)
Övre Fryksdalen
Lekvattnets FVO
Velens fiskevårdsområde

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.