Nordmarksälvens FVOF

 

Nordmarksälven, Lersjön m fl vatten

  Värmlands län / Filipstad kommun.

I Nordmarksälvens fiskevårdsområde erbjuds gott fiske i östra delen av Värmland, från Sundsjön i norr till Filipstad i söder genom Nordmarksälven - ett varierat sjösystem samt Tabergs kanal.

Fiskevårdsområdet sträcker sig genom både ren vildmark till vägnära och lättillgängligt vatten. Ett tämligen nybildat naturvårdsområde runt Nordmarksmossarna ger ytterligare en dimension i upplevelse. Området har två typer utav fiskekort, dels ett för Nordmarksälven och dels ett för sjösystemet med tjärnar, sjöar och Tabergs kanal.

Det är gott om fisk och lättillgängligt på flera platser med ett antal vindskydd och grillplatser. Även badplatser och en cykelled längs i princip hela älvsträckningen i gamla NKLJ-banan.

Nordmarksälven
26 km av strömmande vatten.
Älven är av väldigt varierande karaktär med forsar och lugnare vatten. Norra delen är ren vildmark. Det finns flera sträckningar som passar bra för flugfiske. Från riksväg 246 finns många bilvägar fram till älven.

Sjösystemet och Tabergs kanal
Sandsjön, Stora Häståstjärnen, Sången, Gäddtjärn, Finnshyttjärn, Motjärnarna, Svarttjärnen, Agen, Lersjön och del av Mellansjön. OBS! Sandsjön och Mellansjön är det endast del av som ingår i fiskekortet, se karta!

Lersjön
Lersjön passar för trolling och har även båtramp.

 


Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Öring


Normalt

Braxen


Lite

Lake


Lite

Ruda


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Nordmarksälvens FVOF

Nordmarksälvens Fiskevårdsområdesförening bedriver fiskekortsförsäljning till ett stort antal vatten, men dessutom även en omfattande fiskevård.

Nordmarksälvens fiskevårdsområde sträcker sig från Sundsjön i norr till Filipstad i söder. Tidigare har det släppts ut öring i många decennier. Sedan några år tillbaka släpps inte ut någon mer öring men vi strider för detta nu och hoppas även på gullspångsöring. Det finns abborre, mört, gädda, ål, öring, lake, braxen och signalkräfta i systemet.

Inom området finns även Filipstad Kommunfiskekort.
Kommunfiskekortet är ett samarbete mellan fiskevårdsområdesföreningarna Alstern-Lungens FVOF, Grundsjöhyttans FVOF, Horssjön-Långbans FVOF, Rämens FVOFYngens FVOF, Aspen-Daglösens FVOF, Gåsborns FVOF, Nordmarksälvens FVOF och Skåltjärnshyttans FVOF.

Organisationsnummer: 872400-4794

Kundnummer: 722, Område: 682.

Kontaktpersoner

Benny Nord

0703 - 39 18 68


  

Fiskeområden i närheten av Nordmarksälvens FVOF

Grundsjön, Stensjön, Stora Ovantjärnen m fl
Skåltjärnshyttans fvof
Filipstad turistfiskekort
Horrsjön-Långbans FVOF
Aspen-Daglösens FVOF

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.