Grundsjöhyttans FVOF

 

Grundsjön, Stensjön, Stora Ovantjärnen m fl

  Värmlands län / Filipstad kommun.

Inom området finns tre större sjöar samt ett femtontal fiskbara tjärnar, samt några bäckar däremellan.
En stor andel vildmark, men med ett gott vägnät och några grillplatser, båtiläggningsplatser samt en välskött badplats.

Stensjön
Största sjön och en fin trollingsjö på 47 meter djup med sten- och dybotten.
Mycket grövre gädda och varje år fångas ett antal gäddor runt 8-12kg.
Går att sätta i båt.

Grundsjön
Fin abborrsjö, men även gott om gädda och mört. 
6 meter djup med sand- och dybotten.
Fin badplats med sandstrand, omklädningsrum och grillplats.
Går att sätta i båt.
Tillgänglighetsanpassat och möjlighet till fiske för funktionshindrad intill badplats.

Fribosjön
Abborre, gädda, mört med sten- och dybotten.
Grillplats med vindskydd och övernattningsmöjlighet.
Går att sätta i båt.

Stora Ovantjärnen
Utmed väg för fiskare med svårigheter att förflytta sig.
Abborre, gädda, mört med sten- och dybotten.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Grundsjöhyttans FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Lake


Normalt

Ruda


Lite

Ål


Lite

Öring


Sällsynt
 

Grundsjöhyttans FVOF

Vi är ett fiskevårdsområde inom Grundsjöhyttans hemman, Filipstads kommun. 

Inom området finns även Filipstad Kommunfiskekort.
Kommunfiskekortet är ett samarbete mellan fiskevårdsområdesföreningarna Alstern-Lungens FVOF, Grundsjöhyttans FVOF, Horssjön-Långbans FVOF, Rämens FVOFYngens FVOF, Aspen-Daglösens FVOF, Gåsborns FVOF, Nordmarksälvens FVOF och Skåltjärnshyttans FVOF.

Organisationsnummer: 202100-2395*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 758, Område: 718.

Kontaktpersoner

Gunnar Johansson
070 - 579 45 45

Markus Svensson
070 - 633 53 39


  

Fiskeområden i närheten av Grundsjöhyttans FVOF

Nordmarksälven, Lersjön m fl vatten
Filipstad turistfiskekort
Näsrämmen, Bosjön m fl vatten
Yngen
Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten)

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.