Rämens FVOF

 

Näsrämmen, Bosjön m fl vatten

  Värmlands län och Dalarnas län / Filipstad, Hagfors, Ludvika och Vansbro kommun.

Upp mot 200 sjöar och vattendrag samt 16 mil rinnande vatten inom Rämens fiskevårdsområde. 

De större vattendragen utgörs av sjöar med gott om gädda och abborre, det finns även laxöring och gös i en del av vattnen. I skogstjärnarna finns mestadels gädda och abborre. I en del rinnande vattnen kan laxöring fångas.

Finns mycket goda möjligheter för kanotfärder då vattnen är så nära sammankopplade, endast korta förflyttningar behöver göras.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Regnbåge


Vanlig

Put and take (fiskekort köpes lokalt)

Sik


Vanlig

Siklöja


Vanlig

Lake


Normalt

Ål


Normalt

Gös


Lite

Bredreven

Öring


Lite

Id


Lite

Nors


Lite

Sutare


Lite

Braxen


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Gräskarp


Sällsynt
 

Rämens FVOF

Att upplåta och förvalta fiskevatten inom fiskevårdsområdet.

Inom området finns även Filipstad Kommunfiskekort.
Kommunfiskekortet är ett samarbete mellan fiskevårdsområdesföreningarna Alstern-Lungens FVOF, Grundsjöhyttans FVOF, Horssjön-Långbans FVOF, Rämens FVOF, Yngens FVOF, Aspen-Daglösens FVOF, Gåsborns FVOF, Nordmarksälvens FVOF och Skåltjärnshyttans FVOF.

Organisationsnummer: 874002-0428

Kundnummer: 742, Område: 702.

Kontaktpersoner

Thomas Eriksson  
  

Fiskeområden i närheten av Rämens FVOF

Grundsjön, Stensjön, Stora Ovantjärnen m fl
Nordmarksälven, Lersjön m fl vatten
Filipstad turistfiskekort
Stora Ullen
Yngen

Anslutna fiskeområden i Värmlands län

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.