Molkomsjöns FVOF

Molkomsjön

Molkomjön som ligger direkt söder om Molkom samhälle är en omväxlande sjö med tätbebyggelse i norr, fritidsbebyggelse i väster, öppet landskap i sydost och tät skog i öster. Största djup är 13 meter och ytan är ch 500 ha. Här fiskar vi framförallt gös, abborre och gädda, men även vitfisk.

Välkommen till Molkomsjön! Här kan du fiska med metspö, kastspö eller flugspö. Ett spö per fiskekort. Minimimått för gös är 40 cm. Ungdomar under 16 år fiskar gratis.

Fiskarter


Mört

Rikligt

Stabilt

Gös

Rikligt

Mycket smågös

Gärs

Vanlig

Stabilt

Nors

Normalt

Stensimpa

Normalt

Braxen

Normalt

Minskar

Gädda

Normalt

Ökar

Abborre

Normalt

Ökar

Löja/Benlöja

Lite

Osäkert vad som händer nu

Björkna

Lite

Stabilt

Ål

Lite

Minskar

Lake

Lite

Ökar

Siklöja

Sällsynt

Ruda

Sällsynt

Öring

Sällsynt

Enstaka har rapporterats

Stäm

Sällsynt

Enstaka har rapporteras
 

Org ID: 362, Area 323

Molkomsjöns FVOF

Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening är en aktiv förening som arbetar för att skapa ett hållbart fiske i Molkomsjön och utveckla de stora rekreationsmöjligheter som sjön och deras omgivningar erbjuder. Föreningen bildades 1936 som fiskevårdsförening men ombildades 1987 till fiskevårdsområdesförening. 

Kontaktpersoner

Carl Mossberg, carl.g.mossberg@gmail.com


  
  

Filer för nedladdning


molkomkarta.pdf

Andra fiskeområden i närheten av Molkomsjöns FVOF

 • Borssjöns FVOF
 • Gaperns FVOF
 • Östra Örten
 • Västra Örten
 • Blysjön med flera sjöar

iFiskes anslutna områden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se