Renoträsket (LP Care Ideell förening)

 

Renoträsket

  Norrbottens län / Boden Kommun.
Renoträsket är en vackert belägen sjö i norra delen av Bodens kommun där det har bedrivits fiskevård sedan 1950- talet.

Det är en medelstor sjö med rent och klart vatten. I närheten av sjön finns iordningställda eldplatser. Det är lätt att medta egen båt för sjösättning.

Fiske sker med fördel genom långdrag, flugfiske eller bottenmete. Vintertid går det även utmärkt att pimpla.

Genom åren har det planterats regnbåge, röding och harr tillsammans med det naturliga beståndet av abborre. På senare år har fokus lagts på inplantering av regnbåge vilket det också kommer att göra vid kommande inplanteringar.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

 

Org ID: 220, Area 180

Renoträsket (LP Care Ideell förening)

LP Care är ett icke vinstdrivande socialt företag i form av en ideell förening med säte i Luleå, Norrbotten som har till syfte att:

• Att erbjuda en ingång till en sysselsättning för personer med en missbruksproblematik samt för de med psykosociala problem och psykisk ohälsa

• Att bedriva utvecklingsverksamhet inom den sociala ekonomin, d v s utveckling av verksamheter som fyller behov som inte tillgodoses av offentlig eller privat sektor

• Att erbjuda olika lösningar på olika sociala rehabiliteringsbehov

• Att erbjuda förberedande åtgärder och genomförande av vårdinsatser
  

Fiskeområden i närheten av Renoträsket (LP Care Ideell förening)

Ängesån, Puorojärvi & Karrajärvi
Stor-Saiti, Lill-Saiti och Banansjön
Torneälv, Tärendöälv, Piilojärvi m fl vatten
Laxtjärn
Soutujärvi

Anslutna fiskeområden i Norrbottens län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se