Roxens FVOF

  • Roxen
  • Roxen från Berg sett

Roxen

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken.

Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter och med ett medeldjup på ca 4,7 meter. Sjön är en typisk näringsrik slättsjö vilket återspeglas av det mycket rika fågellivet.

I väster har sjön en bredd på cirka 6 kilometer och där stömmar Motala ström, Svartån samt Stångån ut i sjön. I öster avsmalnar Roxen till en långsträckt vik. I dessöstligaste ände, vid Norsholm, fortsätter sedan Motala ström norrut mot sjön Glan.

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön. Den rödlistade fiskarten asp finns i sjösystemet.

Båtramper:
Kungsbro - Kontakta Anders tel: 0706-06 06 61
Idingstad Säteri - Kontakta Lars-Owe tel: 013-71 274
Båt finns att hyra i Kungsbro (Motalaströms mynning) av Anders 0706-06 06 61
 

Org ID: 59, Area 2

Roxens FVOF

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

  
  

Andra fiskeområden i närheten av Roxens FVOF

 • Svartån (Nedre)
 • Kjells sjö
 • Slottstornet Vildmarksfiske
 • Svinstadsjön
 • Göta Kanal (Kräftor)

iFiskes anslutna områden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se