Torpa FVO

 

Torpa FVO (Mäen, Skärsjön, mfl)

Sjöarna ligger inbäddade i småländsk grönska med såväl löv som barrskog längs stränderna. Här råder lugn och stillhet. Gula och vita näckrosor kantar sjöarna. Fiskgjuse, lom och trana är stadiga gäster.

Vår största sjö Mäen bjuder på ett bra fiske efter såväl grov gös som gädda.
I Skärsjön kan du fiska abborre med garanterat resultat.
Boasjön i direkt anslutning till väg 25 har ett bestånd av sik.
Källshultssjön är en klar källsjö med bestånd av bl.a. grov abborre.
I Hinnerydssjöarna har föreningen sedan flera år varje sommar planterat in regnbåge.

Fiskar:
Mäen: abborre, mört, gädda, gös, lake, sutare, ål.
Skärsjön: abborre, mört, gädda.
Hinnerydssjöarna: regnbåge, gädda, aborre, mört, brax.
Boasjön: abborre, gädda, sik, brax ål.
Källshultssjön: abborre, mört, gädda, lake, ål.
Bodasjön: abborre, mört, gädda, sutare, ål.


Fiskarter


Abborre

Normalt

Gädda

Normalt

Gös

Normalt

Regnbåge

Normalt

Mört

Normalt

Lake

Normalt

Braxen

Lite

Sik

Lite

Sutare

Lite

Ål

Lite

Öring

Sällsynt
 

Org ID: 188, Area 151

Torpa FVO

Torpa sockens fiskevårdsområdesförening bildades 1989.

Föreningen förvaltar fisket i ett vattenområde i sydvästra delen av Kronobergs län. Området är beläget inom Ljungby och Markaryds kommuner och bestående av följande sjöar och vattendrag;
Mäen, Skärsjön, Boasjön, Bodasjön, Källshultssjön, Hinnerydssjöarna, Hinnån, Torpaån m fl tillrinnande vattendrag.


  
  

Filer för nedladdning


Torpa_FVOF-karta2.pdf

Andra fiskeområden i närheten av Torpa FVO

 • Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön
 • Krokån
 • Lidhults Södra FVOF
 • Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön
 • Tannsjö - Hultasjöns FVOF

Fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se