Hamrånge FVOF

 

Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån

Inom Hamrånge FVOF finns ett stort antal vatten varav den största är Hamrångefjärden med en yta på 13,6 kvadratkilometer. Ett annat vatten är sammanhängande av Storsjö-Viksjö-och Högbackasjön.

Dessa vatten innehåller riklig mängd av bland annat stor gädda, gös och abborre och naturligtvis vitfisk. I Hamrångefjärden råder det nätfiskeförbud för att beståndet av gös skall kunna öka. Två st Put & Take vatten ingår också, Torrhedstjärn och Norrläxen. I Norrläxen är det enbart tillåtet med flugfiske med flugfiskespö. I Torrhedstjärn är även spinn- och mete tillåtet. I Hamrångeån finns ett bestånd av harr och öring som har planterats ut vid olika tillfällen.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Regnbåge

Rikligt

Put-and-take vatten

Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Gös

Vanlig

Braxen

Vanlig

Mört

Normalt

Id

Normalt

Öring

Lite

Harr

Lite

Sik

Lite

Lake

Lite
 

Org ID: 971, Area 926

Hamrånge FVOF

Hamrånge Fiskevårdsområdesförening i Gävleborgs län utgör en sammanslutning av fiskerättsägare och fiskerättsinnehavare med fiskerätt inom Hamrånge socken med undantag av Axmarby och Axmarbruk. Hamrånge FVOF arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Fiskevårdsområdets ändamål är:

  • Att främja fisket inom området och att upplåta sportfiske och fritidsfiske bl.a. genom fiskekortsförsäljning till allmänheten enligt angivna fiskekort.
  • Att minst eftersträva att fiskevårdsåtgärder verkställs inom samma kostnadsram som föregående verksamhetsår.
  • Att åstadkomma bästa möjliga fångstavkastning från fisket.
  • Att beivra allt olovligt och olaga fiske inom området.
  • Att eftersträva delägarnas gemensamma önskemål beträffande efterlevnad, skötsel, förvaltning och övrigt gemensamt för hela området.

Kontaktpersoner

Benny Lundin, ordförande:
G:a Norrsundsvägen 12
81792 Bergby 

Mobil: 076-808 5189


  

Filer för nedladdning


Karta över Hamrånge FVOF

Andra fiskeområden i närheten av Hamrånge FVOF

 • Testeboån
 • Djupsjö i Älvkarleby
 • Ulvsta FVOF, Stora Rönnåstjärn, Hötjärn, Lisstansen, Lilla Mörttjärn
 • Medlemskap Älvkarleby SFK
 • Florsjön, Bocksjön, Stora Örtjärn, Lilla Örtjärn, Acktjärn, Igeltjärn Kyrkbyn, Igeltjärn Näset mfl

iFiskes anslutna områden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se