Jämteböle Stärkesmark Tväråns FVO

Jämteböle Stärkesmark Tväråns

Kartan merkkien selitys
  Västerbottens län / Vindeln ja Vännäs kunta.

 Karttapisteet

 Långtjärn (Regnbåge/Öring)

 Långtjärn (Regnbåge/Öring)

 Långtjärn (Regnbåge/Öring)

ligger i områdets södra del och utnyttjas till ?put-and-take?-vatten. Tjärnen är en hektar stor och har ett största djup på 11 m. Tillopp sker genom en kallkälla på sjöns botten. Väg leder från E12 vid första infarten till Tväråbäck. Vid tjärnen finns grillstuga, wc och handikappanpassad brygga.

 Långtjärn (Regnbåge/Öring) handikappanspassad brygga

 Busjön

14 ha stor och 10,2 m djup, har ingen bebyggelse och ingen väg. Den ligger söder om Jämtebölesjöns södra ände. Stränderna är delvis sanka och skogsbevuxna. Medelvikten på abborre var 140 g mellan 18 och 27 cm. Förutsättningar för fångst av grov abborre finns. E12 till avfart Jämteböle, efter ca 2 km skarp högerkurva, väg till höger märkt "Linné-vägen", efter ca 200 m, fiskestig till höger, promenad ca 1 km. Båt rekomenderas. Abborre, Mört, Gädda

 Frängsjön

Frängsjön är 5,5 m djup och 7 ha stor. Den ligger strax väster om Stärkesmarksjöns södra del. Den avvattnas genom en bäck till Kvarnbäcken till Välvsjön. Stränderna är risiga och sanka. Abborre, Mört, Gädda

 Jämtebölesjön

(28 ha) ligger i områdets östra del c.a. 3 km från Tväråbäck. Max-djupet är 5,8 m. vilket kommer att öka en halv meter eftersom sjön kommer att höjas för att motverka att våtmarkerna torrläggs. Sjön är en slättlandssjö med riklig vegetation. Jordbruksmarken dominerar och bebyggelse och väg finns runt hela sjön. Medelvikten på fångad abborre var 184 gram, vilket var den näst högsta medelvikten i Vännäs kommun. Fågellivet är rikligt, och i sjöns södra ände är ett fågeltorn uppfört Vid sjöns östra sida finns grillplats och möjlighet att låna båt vid fisket.

 Lillsjön

ligger i fiskeområdets nordöstra del. Den är 17 ha stor och med ett största djup på 6,7 m. Den är omgiven av löv och barrskog utom vid sjöns södra del där jordbruksmark och viss bebyggelse finns. Väg leder runt nästan hela sjön.

 Långtjärn (Regnbåge/Öring)

...ligger i områdets södra del och utnyttjas till ?put-and-take?-vatten. Tjärnen är en hektar stor och har ett största djup på 11 m. Tillopp sker genom en kallkälla på sjöns botten. Väg leder från E12 vid första infarten till Tväråbäck.

 Snålltjärn

Det är en djup sjö på 12,4 m, storlek 15 ha. Tillflöde sker genom kallkälla på sjöns botten. Utloppet, Snåltjärnsbäcken, rinner ut i sjöns södra del. Abborre, Mört, Gädda

 Stärkesmarksjön

(82 ha) är den till ytan största av områdets sjöar. Maxdjupet är 8,4 m. Största tillflöde är Torbergsbäcken, som rinner in i sjöns norra del. Sjön avvattnas genom Kvarnbäcken till Välvsjön och vidare till Tvärån. Vegetationen består huvudsakligen av vass, sjöfräken och nate. Omgivningen består av jordbruksmark förutom i nordöstra delen. Fast bebyggelse och fritidshus finns runt hela sjön. Väg leder också runt sjön varför den är lättåtkomlig. Abborre, Mört, Gädda

 Tvärån

Är en vildvuxen å, som vindlar fram genom hela fiskevårdsområdet. I sin nedre del, nedanför bron i Orrböle finns det gott om harr. Ovanför Orrböle-bron dominerar öringen. Fiskar över kilot är en ofta förekommande fångst. Ån är ganska svårfiskad på grund av den täta vegetationen och åns vindlande krokar. Bävern bidrar också med sin avverkning till att en promenad vid ån är ganska jobbig, men naturen är vild och imponerade. Långa stycken är ån grund och utan fisk, men så kommer ett stycke med goda fångst-möjligheter. Harr, Öring

 Välvsjön

Har för det mesta ett klart och fint vatten. Den är 26 ha stor och har ett största djup på 9,5 m. Utlopp och inlopp sker i Kvarnbäcken i sjöns västra del. Stränderna är fasta och skogsbevuxna. Vegetationen utgörs av vass, sjöfräken, nate och näckros. Sjön har ingen vägförbindelse och endast ett fritidshus vid stranden. Abborre, Mört, Gädda

 Västsjön

Är en skogssjö utan bilväg och bebyggelse och med risiga, delvis sanka stränder. Den är 16 ha stor och med ett största djup på 12,4 m. Abborre, Mört, Gädda

 Christin Öberg

 Gulli Bergström

 Jan-Olov Bingebo

 Kenneth Eriksson

 Ulla Karlsson

 Långtjärn (Regnbåge/Öring)

 Busjön - JST FVO

 Frängsjön - JST FVO

 Jämtbölesjön - JST FVO

 Lillsjön - JST FVO

 Långtjärn - JST FVO

 Snåltjärn - JST FVO

 Stärkesmarkssjön - JST FVO

 Tvärån - JST FVO

 Välvsjön - JST FVO

 Västsjön - JST FVO

 Majoitusta lähistöllä

 Vindeln

Muita kalastusalueita alueen Jämteböle Stärkesmark Tväråns FVO lähiympäristössä

Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan
Ockelsjön
Dammsjön (Vännäs)
Pengsjön
Krycklans
Tavelsjö fvof
Hörnån

Yhdistetyt kalastusalueet paikassa Västerbottens län
 HUOM - iFiske:n aluekartat ovat suuntaa antavia. Halutessasi alueesta tarkkoja karttoja ota yhteyttä suoraan paikalliseen maakuntaan tai kalastusyhdistykseen.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Ostoskorisi on tyhjä.