Hallands län

 • Hornsjöarnas FVO
 • Tjärnesjöns FVOF
 • Fylleåns FVOF
 • Nydala Kvarn
 • Smedjeåns FVOF
 • Viskan Samfällighetsförening TVV
 • Vänneåns FVO
 • Unnens FVOF
 • Östra Frölunda-Mårdaklevs FVO
 • Fegens FVOF
 • Bolmens FVOF
 • Åkulla FVOF
 • Löftaåns FVF
 • Destination Falkenberg AB
 • Falkenbergs sportfiskeklubb
 • Lagan-Hjörneredssjöarnas FVOF
 • Ätrans Nedre FVOF
 • Svarten m.fl sjöars FVO
 • Ingsjöarna & Oxsjöns FVO
 • Centralhalländska FVOF
 • Gudmundaredsjöns FVO

 
Halland är ett kustlandskap i sydvästra Sverige.
Landskapet gränsar mot Skåne, Småland och Västergötland.Naturen som Halland erbjuder är en mycket vacker och varierande natur med stora bokskogar i söder och väster samt stora barrskogar i öster och norr. Det finns även massvis av stränder, skog, kullar, slätter, jordbruk, barrskog, blandskog, lövskog och våtmarker. För att inte tala om den vackra Skärgården.De största och mest kända vattendragen är Viskan, Ätran, Nissan och Lagan.
Fisket i Halland bjuder på allt från Laxfiske, Havsfiske, Put&Take, fiske i små till stora sjöar och fiske i stora samt små strömmande vattendrag.Ån Lagan har ett av det bästa lax- och havsöringsfisket och ån Ätran är det klassiska laxvattnet.

Anslutna fiskeområden i Hallands län

  Bolmens FVOF
  Centralhalländska FVOF
  Falkenbergs Laxfiske
  Falkenbergs sportfiskeklubb
  Fegens FVOF
  Fylleåns FVOF
  Färgensjöarnas FVO (Halland)
  Gudmundaredsjöns FVO
  Hornsjöarnas FVO
  Högvadsåns Nedre FVOF
  Ingsjöarna & Oxsjöns FVO
  Lagan-Hjörneredssjöarnas FVOF
  Löftaåns FVF (Löftaån)
  Löftaåns FVF (Lillesjön )
  Simlångdalens FVOF
  Smedjeåns FVOF
  Stora Nedens FVF
  Svarten m.fl sjöars FVO
  Tjärnesjöns FVOF
  Unnens FVOF
  Viskan Samfällighetsförening TVV
  Vänneåns FVO
  Åkulla FVOF
  Ätrans Nedre FVOF
  Östra Frölunda-Mårdaklevs FVO
 Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort än

Fiskerapporter

Senaste fiskerapporterna 
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se