Viskan Samfällighetsförening TVV

Viskan (Kullagård, Åsbro)

Fisket vid Kullagård, Högaström och Åsbro sträcker sig från Kullagårdsbron i Veddige till Åsbron i Derome. Fisket bedrivs med alla typer av redskap, spinnfiske, mete och flugfiske.
På fiskeplatserna Kullagård och Åsbro finns tillrättalagt grillplats och på Kullagård finns ett vindskjul. Medelvikten på fångsterna ligger på mellan 4-5 kg och det är inte ovanligt att det fångar lax på + 10 kg varje år. Säsongens höjdpunkt är i juni och juli då de största laxarna oftast landas, under augusti och september stiger den sk ”grilsen”.

Fiskarter


Mört

Vanlig

Lax

Vanlig

Under säsong

Id

Vanlig

Havsöring

Normalt

Under säsong

Gädda

Normalt

Abborre

Normalt

Färna

Lite

Ål

Lite

Öring

Sällsynt

Regnbåge

Sällsynt

Lake

Sällsynt
 

Org ID: 216, Area 176

Viskan Samfällighetsförening TVV

Föreningen skall bedriva fiskevårdsfrämjande åtgärder av olika slag. Man skall arbeta för att uppvandring av fisk och fortplantning i Viskan förbättras. Man skall skapa ett attraktivt fiske för allmänheten där framförallt ungdomars intresse för sportfiske förstärks.

Kontaktpersoner

Claes Karlsson 033-353073


  
  

Andra fiskeområden i närheten av Viskan Samfällighetsförening TVV

 • Viskans Nedre FVOF
 • Säm-Iglasjöns FVOF
 • Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
 • Fävren
 • Viskans FVOF

iFiskes anslutna områden i Hallands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se