Fiske i Viskan (Kullagård, Åsbro) (iFiske.se)

Viskan Markägarföreningen TVÅ

Viskan Markägarföreningen TVÅ


Fisket vid Kullagård, Högaström och Åsbro sträcker sig från Kullagårdsbron i Veddige till Åsbron i Derome. Fisket bedrivs med alla typer av redskap, spinnfiske, mete och flugfiske.
På fiskeplatserna Kullagård och Åsbro finns tillrättalagt grillplats och på Kullagård finns ett vindskjul. Medelvikten på fångsterna ligger på mellan 4-5 kg och det är inte ovanligt att det fångar lax på + 10 kg varje år. Säsongens höjdpunkt är i juni och juli då de största laxarna oftast landas, under augusti och september stiger den sk ”grilsen”.

Andra fiskeområden i närheten av Viskan (Kullagård, Åsbro)

 • Viskans Nedre FVOF
 • Säm-Iglasjöns FVOF
 • Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
 • Fävren
 • Viskans FVOF

iFiskes anslutna områden i Hallands län

 

Viskan Markägarföreningen TVÅ
Föreningen skall bedriva fiskevårdsfrämjande åtgärder av olika slag. Man skall arbeta för att uppvandring av fisk och fortplantning i Viskan förbättras. Man skall skapa ett attraktivt fiske för allmänheten där framförallt ungdomars intresse för sportfiske förstärks.
Kontaktpersoner
Claes Karlsson 033-353073


Org ID: 216, Area 176