Helgasjöns FVO G Län

 

Helgasjön Växjö

Helgasjön
Belägen strax norr om Växjö, (163 m.ö.h) i Kronobergs län - utgör med sina ca 55 km2 yta en väsentlig del av det ca 135 km långa Mörrumsåns vattensystem - med rikligt, genomströmmande, näringsfattigt, friskt vatten, från högre belägna (källan 280 möh) skogs-, äng- och myrmarker. Vattnet har ett bra Ph-värde (6,7 - 6,9) med positiv Alkanitet, är lätt järnhaltigt. Siktdjup varierar, ned till 4 m. pgr av skogs-, humuspartiklar, beroende årstid.

 

Org ID: 633, Area 593

Helgasjöns FVO G Län

Helgasjöns fvo förvaltar fisket i Helgasjön.

Föreningen driver en aktiv fiskevård och arbetar f n med att ta fram förvaltnings- och utvecklingsplan. Denna skall leda till att vi förvaltar sjöns resurser på ett ekologiskt riktigt och uthålligt sätt.

Välkommen att besöka vår egen hemsida !

http://www.helgasjonfiske.se

 

 


Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss via info@helgasjonfiske.se
  
  

Filer för nedladdning


Bilaga fiskekort - karta

Bilaga fiskekort - Regler

Andra fiskeområden i närheten av Helgasjöns FVO G Län

Toftasjön, Yasjön, Skirsjön
Södra Bergundasjön, Växjösjön mfl
Sörabysjön
Innarens FVOF
Hemmesjö FVOF

Fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se