Stora Börs FVOF

 

Stora Bör, Lilla Bör mfl

Föreningen förvaltar:
Stora Bör, Lilla Bör, Älgsjön, Öjesjön, Bodasjön, Hynningssjön, Tegstjärnet, Hasselbacketjärnet, Sulerudstjärnet, Ragnilrudstjärnet.

Stora Börs fiskevårdsområde hör hemma i Sydvästra Värmland vars sjösystem ingår i Lillälvens vattensystem. Ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna i vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven.

Ett fiskekort berättigar till fiske i sjöarna Öjesjön, Älgsjön, Lilla Bör och Stora Bör samt de mindre tjärnar som avvattnar till dessa sjöar. På gränsen mellan Säffle och Årjängs kommun finns Stora Bör som är den största sjön i området. Där sker fisket mest efter gädda, abborre och fina öringar. Andra arter som finns är bl.a lake, sik, siklöja, bäcköring, mört och ål.

I Stora Bör kan man få de stora fiskarna att nappa, t.ex har en 17 kilos gädda, 4-5 kilos öringar och 2 kilos abborrar dragits upp. Stora Bör har även annat att upptäcka då sjön har en tydlig vildmarkskaraktär med många öar, holmar och skär.


Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig

Sik

Normalt

Lake

Normalt

Bäckröding

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Org ID: 723, Area 683

Stora Börs FVOF

Stora Börs fiskevårdsområdesförening bildades 1992 och har framförallt arbetat med att förbättra de öringstammar som finns i fiskevårdsområdet genom att återställa lek- och uppväxtområden. Förutom större biotopvårdsprojekt i Ragnilsrudsbäcken, Bärhusälven och Bodaälven så genomför de också andra åtgärder som t.ex att förbättra lekbottnar med lekgrus samt tillverka och placera ut vasar i sjöarna.


Kontaktpersoner

Gerhard Johansson, ordförande:
070 - 663 00 82

Lennart Hjärtquist, sekreterare:
072 - 050 22 47

Thore Damberg, kassör:
070 - 746 32 00  
  

Filer för nedladdning


Områdeskarta

Andra fiskeområden i närheten av Stora Börs FVOF

 • Västra Långseruds FVOF
 • Östra Silens FVOF
 • Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl
 • Stora Gla FVOF
 • Ömmeln

Fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se