Husby-Hedemora FVOF

Husby-Hedemora FVOF

Kartenerklärung
  Dalarnas län / Hedemora gemeinde.

 Karte Points

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Båtramp Amungen

Båtramp som lutar dåligt, ej lämplig för stora båtar.

 Båtramp Brunnsjön

Grusbelagd båtramp

 Båtramp Hovran

 Båtramp Husby kyrka

 Båtramp Viksbro

 Husby-Hedemora FVO

 Utarrenderad (Bredsjön & Högtjärn)

 Utarrenderad (Ragvaldstjärn)

 Utarrenderad (Skärsjön)

 Ej inom Husby-Hedemora FVO

Angelgewässer in der umgebung

Viggens FVOF
Dalälven (Avesta)
Värlingen, Målsjön m fl sjöar
Stora Lövsjön
Labodasjön, Bågen och Olsbennings damm
Husby Norra FVOF
Dalälven, Trylämnet m fl vatten

iFiskes verbundenen Gebiete in Dalarnas län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.