Torsbo-Rotenäs FVOF

Lillesjön, Rotenässjön, Hålsjön

Kartenerklärung
  Västra Götalands län / Vänersborg gemeinde.

 Karte Points

 Badplats

 Badplats

 Gränsmarkering

 Vägbom

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Parkering

Angelgewässer in der umgebung

Stora Hästefjorden
Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl
Öresjö
Ellenösjön, Östersjön
Nedre Bäveån
Göta älv Trollhättan - Laxsträckan
Norra Göta älv

iFiskes verbundenen Gebiete in Västra Götalands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Ihr Warenkorb ist leer.