Venjanssjöns FVOF

  • Venjanssjön - Sandön
  • Venjanssjön - Verkkovene
  • Venjanssjön - Järpesbo
  • Venjanssjön - Hauen kalastus
  • Venjanssjön
  • Venjanssjön
  • Venjanssjön - Venjan
  • Verkkokalastus Venjanssjönissä
  • Verkkokalastus Venjanssjönissä
  • Venjanssjön - Uistelu
 

Venjanssjön

  Dalarnas län / Mora kunta.

Venjansjön on suuri järvi, joka sijaitsee 53 km Morasta länteen ja 43 km Malungista koilliseen.

Järvi on syvyydeltään hyvin vaihteleva, ja siinä on monia matalikkoja, lahtia ja saaria, ja siksi veneellä navigointi on hieman vaikeaa. Osa matalikoista on merkitty kuusenkäpyillä tai poijuilla, järvestä löytyy yksityiskohtainen syvyyskartta, Järvessä on paljon haukea ja ahventa.

Uistelu on suosittua ja kilpailuja järjestetään joka vuosi. Veneet on tarkastettava ennen alukseen nousua tartunnan estämiseksi.

Järvellä on uhanalainen siikakanta, joka löytyy vain toisesta Taalainmaasta. Tarkastusmaksu peritään. Muuten järvessä on ahvenia, haukia, taimenta, siikaa jne. Venjansjön jäätyy normaalina talvina ja houkuttelee monia kalastajia. Joskus järjestetään kilpailuja, vaikka pandemia on rajoittanut sitä viime vuosina. Järven rooli vesivaraajana Dalälvenin säätöalueella tarkoittaa, että se laskeutuu talven aikana runsaat 4,5 metriä.

Venjansjön on historiallisesti ollut erittäin rikas kalajärvi. Kauan ennen kuin alueella oli vakituisia asutuksia, pääasiassa Vikan ja Moran maanviljelijät rakensivat rannoille kalastusalueita kerätäkseen kalaa talviravinnoksi. Kun vakituinen asutus oli niin suuri, että se johti oman seurakunnan perustamiseen, mainitut maanviljelijät vaativat, että suuri osa järvestä myönnettäisiin heille sen toimeentulon kannalta. Tuloksena oli, että uudesta seurakunnasta tuli tiimalasin muotoinen. Seurakunnan hylje oli kalastuskota, jossa oli kuivuvia verkkoja. Runsas kalakanta näkyy monissa muissa yhteyksissä. Johannisholman voimalaitoksen rakentamisen aikana kalojen vaellusta rajoitti osittain itse voimalaitos, mutta myös suurimman virtaaman, Vanånin, pato. Myöhemmin padottiin myös toiseksi suurin, Ogströmmen ja jossain määrin Kräggån sen tehdaspadon kohdalla. Voimalaitoksen rakentamisen jälkeen järven kalakanta on muuttunut niin, että taimen on pudonnut epätavalliseksi saaliiksi yhdestä yleisimmistä.

Järvi ei yksinään voi muodostaa taimenpopulaatiota, taimen kutemiseen tarvitaan juoksevaa vettä ja naapurivesistöillä on siksi tärkeä rooli. Nykyiset kalakannat ovat hauki, siika, siika, lahna, ahven, särki jne. Haukea pyydetään usein vierailevien uistelukalastajien ja onkimisen kautta. Paikalliset kalastajat pyytävät siikaa nuottakalastuksessa, joka on kasvava paikallinen perinne. Kiinnostus kalakantaa kohtaan keskittyi ns. Venjan-siikan, planktonisiian tai Coregonus nilssonin suojeluun, joka on ollut venjan-asukkaiden tärkeä ravinto- ja tulolähde.

 Maksuton kalastus lapsille ja nuorille, jotka ovat ikäisiä 15.
 Vain kädessä pidettävät laitteet

Kalalajit


Ahven


Runsaslukuinen

Hauki


Runsaslukuinen

Särki


Runsaslukuinen

Muikku


Runsaslukuinen

Säyne


Yleinen

Siika


Normaali

Made


Normaali

Salakka


Normaali

Kiiski


Vähäinen

Taimen


Harvinainen

Ankerias


Harvinainen
 

Venjanssjöns FVOF

Venjanssjönin FVOF aikoo palauttaa järven kalastusmahdollisuudet vesipäätöksen mukaisesti ja yrittää luoda luonnollista taimenkantaa. Tavoitteena on sekä antaa asukkaille mahdollisuus saada saaliita että tehdä Venjanssjönistä houkuttelevampi kalastusmatkailukohde.

Organisaation numero: 884401-5597

Asiakasnumero: 3144, Alue: 3172.

Yhteyshenkilöt

Mikael Andersson

Ordförande Venjanssjöns FVOF
070-539 42 97

 

Martin Mjöberg

Sekreterare Venjanssjöns FVOF  

Muita kalastusalueita alueen Venjanssjöns FVOF lähiympäristössä

Norra Venjans FVOF
Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar
Västerdalälven, Busjön m fl vatten
Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten

Yhdistetyt kalastusalueet paikassa Dalarnas län
 Ostoskorisi on tyhjä.