Venjanssjöns FVOF

 • Venjanssjön - Nötholmen
 • Venjanssjön - Sandön
 • Venjanssjön - Isfiske
 • Venjanssjön - Notbåt
 • Venjanssjön - Angling
 • Venjanssjön - Järpesbo
 • Venjanssjön - Gäddfiske
 • Venjanssjön
 • Venjanssjön - Nötholmen
 • Angling
 • Angling
 • Isfisketävling
 • Gäddfångst
 • Venjanssjön
 • Venjanssjön - Venjan
 • Notfiske i Venjanssjön
 • Notfiske i Venjanssjön
 • Venjanssjön - Järpesbo
 • Venjanssjön - Trolling
 

Venjanssjön

  Dalarnas län / Mora kommun.

Venjanssjön är en stor sjö som ligger 53 km väster om Mora och 43 km nordost om Malung.

Sjön är mycket varierande i sitt djup med många grund, vikar och öar, och därför något svårnavigerad med båt. En del grund finns uppmärkta med granruskor eller bojar, detaljerad djupkarta finns över sjön. Sjön är en doldis i fiskekretsar utom för de som bor där och andra mer inbitna fiskare. De vet att sjön håller mycket och stor gädda och abborre, fina exemplar fångas varje år. 

Trolling är populärt och det arrangeras tävlingar varje år. Båt måste ovillkorligen kontrolleras före isättning för att förhindra smitta.

Sjön har ett hotat bestånd av en sik som bara finns i en annan sjö i Dalarna. Kontrollavgift tillämpas. Sjön håller annars abborre, gädda, öring, siklöja mfl. Venjanssjön fryser till rejält under normala vintrar och lockar många pimpelfiskare. Tävlingar arrangeras ibland även om pandemin de sista åren begränsat detta. Sjöns roll som vattenmagasin i Dalälvens regleringsområde medför att den sänks drygt 4,5 meter under vintern.

Venjanssjön har historiskt varit ett mycket rikt fiskevatten. Långt innan trakten hade fasta bosättningar anlade framför allt vika-, och morabönder fiskeplatser på stränderna för att samla fisk till vinterföda. När den fasta bosättningen var så stor att den föranledde inrättandet av en egen socken, 1607, krävde de nämnda bönderna att en stor del av sjön skulle tillfalla dem med hänsyn till dess betydelse för försörjningen. Följden blev att den nya socknen blev timglasformad. Sockensigillet var en fiskestuga med fisknät på tork. Det rika fiskbeståndet är omvittnad i många andra sammanhang. Vid anläggningen av Johannisholms kraftverk begränsades fiskvandringen dels genom själva kraftverket men även genom en dämning av det största tillflödet, Vanån. Sedermera dämdes även det näst största, Ogströmmen och i viss del Kräggån vid dess kvarndamm. Sjöns fiskbestånd har sedan kraftverksbygget förändrats så att öring reducerats till en ovanlig fångst från att ha varit en av de vanligaste.

Sjön kan inte ensam bilda ett bestånd av öring, rinnande vatten erfordras för öringens lek och angränsande vattendrag har därför en viktig roll. Nuvarande fiskbestånd är gädda, sik, siklöja, braxen, abborre, mört m fl. Gädda fångas ofta av besökande trollingfiskare samt vid angling. Sik fångas av lokala fiskare vid notfiske som är en växande lokal tradition. Intresset för fiskbeståndet koncentrerades på bevarandet av den s.k. venjanssiken, planktonsik eller Coregonus nilssoni, som varit en viktig närings- och inkomstkälla för venjansborna.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast handredskap

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Id


Vanlig

Sik


Normalt

Lake


Normalt

Gärs


Lite

Öring


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Venjanssjöns FVOF

Venjanssjöns FVOF avser dels att återställa fångstmöjligheterna i sjön i enlighet med vattendomen, dels att försöka återskapa ett naturligt bestånd av öring. Syftena är såväl att återge de boende möjligheten att få fångster som att göra Venjanssjön till ett mera attraktivt mål för fisketurism.

Organisationsnummer: 884401-5597

Kundnummer: 3144, Område: 3172.

Kontaktpersoner

Mikael Andersson
070-539 42 97  

Fiskeområden i närheten av Venjanssjöns FVOF

Norra Venjans FVOF
Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar
Västerdalälven, Busjön m fl vatten
Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.