Norra Venjans FVOF

 
  Dalarnas län / Mora kommun.

Vanån och ogströmmen I dom forsande partierna finns harr och öring. i dom lugna delarna finns Abborre, Gädda Stäm, mört och id. I bäckarna finns öring och bäckröding I övriga vatten Sjöar/tjärnar finns rikligt med abborre, gädda och mört I samtliga vatten krävs fiskekort.

 Fiskeområdet är tillgänglighetsanpassat. För mer information, se fiskeområdets karta där punkter är utmärkta eller kontakta Norra Venjans FVOF.
 Detta är ett fiskevatten med inplanterad ädelfisk, så kallad "put and take".
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 I put and take vatten får barn under 12år fiska utan avgift i sällskap med kortinnehavare, dock räknas deras fångst in i kortinnehavarens tre tillåtna fiskar. I övriga vatten 16år

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Lake


Vanlig

Öring


Normalt

Harr


Normalt

Id


Normalt

Stäm


Normalt

Siklöja


Normalt

Sik


Lite

Ruda


Lite
 

Norra Venjans FVOF

Norra Venjans Fiskevårdsområdet förvaltar fiskevattnen

Organisationsnummer: 884402-0621

Kundnummer: 3455, Område: 3517.

Kontaktpersoner

Jonathan Matsson
0738 - 48 16 10


  

Fiskeområden i närheten av Norra Venjans FVOF

Venjanssjön
Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar
Västerdalälven, Busjön m fl vatten
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar
Lima FVOF

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.