Mollsjöns FVF

Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl

Kartan merkkien selitys
  Västra Götalands län / Ale ja Göteborg kunta.

 Karttapisteet

 Vägbom

 Vägbom

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Infotavla

Försäljningsinfo Ifiske

 Infotavla

Försäljningsinfo Ifiske

 Infotavla

Försäljningsinfo Ifiske

 Infotavla

Försäljningsinfo Ifiske

 Infotavla

 Fågelskyddsomr.

 Ebbetjärn

Ett bestånd av abborre i denna tjärn i total vildmark. Ta dig dit i stig / väglös terräng. Ta med karta och kompass.

 Lommekärr

Lommekärr. Liten tjärn med abborre och gädda. Starkt humusfärgat vatten ger abborrar med en blåaktig ton. Här har fångats gädda uppåt 3 kg.

 Mollsjön

Klart vatten och fina stränder gör denna sjö till en riktig pärla. Ett starkt bestånd av gädda runt 2-4 kg kg och abborre 2-5 hg.abborre över 1 kg fångas regelbundet samt gädda uppåt 7 kg Gott om bytesfisk av typ mört. En mkt populär sjö för isfiske när så bjuds. Sjön är lättast att komma åt från södra sidan och västra kanten. Respektera tomtmark.

 Pettersjö

Tjärn med bestånd av abborre o gädda. Igenvuxen strandlinje gör Pettersjö svårfiskad. Med något flytetyg kan sjön dock överraska med rejäla hugg av gädda

 Trolltjärn

Här finns abborre. Fisken i Trolltjärn är ljus men orange inslag på buken.

 Fiskekortsförs.

Muita kalastusalueita alueen Mollsjöns FVF lähiympäristössä

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån
Stora och Lilla Ramsjön
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske
Lilla Lövsjön
Sävedalsvattnet Säveåns laxfiske
Aspen del av Säveån

Yhdistetyt kalastusalueet paikassa Västra Götalands län
 HUOM - iFiske:n aluekartat ovat suuntaa antavia. Halutessasi alueesta tarkkoja karttoja ota yhteyttä suoraan paikalliseen maakuntaan tai kalastusyhdistykseen.
 Ostoskorisi on tyhjä.