Mollsjöns FVF

Map legend
  Västra Götalands län / Ale and Göteborg municipality.

 Map points

 Fiskekortsförs.

 Trolltjärn

 Pettersjö

 Mollsjön

 Lommekärr

 Ebbetjärn

 Fågelskyddsomr.

 Infotavla

 Infotavla

 Infotavla

 Infotavla

 Infotavla

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Vägbom

 Vägbom

 Vacation cottages

 Ammenäs/Uddevalla, Sweden with sea view

 Lilla Edet, Sweden with boat

 Henån, Sweden with sea view

 Munkedal, Sweden

 Lilla Edet, Sweden

 Henån/Orust, Sweden

 Henån, Sweden

 Uddevalla, Sweden with panoramic views

 Kärna, Sweden

 Uddevalla, Sweden

Fishing areas nearby Mollsjöns FVF

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån
Stora och Lilla Ramsjön
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Lilla Lövsjön
Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön
Mölndalsån
Bodasjön (Prässebo)

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.