Mollsjöns FVF

Map legend
  Västra Götalands län / Ale and Göteborg Municipality.

 Map points

 Fiskekortsförs.

 Ebbetjärn

 Lommekärr

 Mollsjön

 Pettersjö

 Trolltjärn

 Infotavla

 Infotavla

 Infotavla

 Infotavla

 Infotavla

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Vägbom

 Vägbom

 Vacation cottages

 Älvängen, Sweden with lake view

 Hjälteby, Sweden with boat

 Fristad, Sweden with boat

 Borås, Sweden

 Borås, Sweden with boat

 Tämta/Fristad, Sweden with lake view and boat

 Trollhättan/Öresjö, Sweden with lake view and boat

 Lilla Edet, Sweden with boat

 Härryda, Sweden

 Tämta/Fristad, Sweden with lake view and boat

Fishing areas nearby Mollsjöns FVF

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån
Stora och Lilla Ramsjön
Lilla Lövsjön
Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön
Mölndalsån
Bodasjön (Prässebo)
Göta älv (SFK Laxen)

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se