Mollsjöns FVF

 

Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl

  Västra Götalands län / Ale and Göteborg Municipality.
Northeast of Gothenburg in between Ale and Gothenburg municipalities in Vättlefjälls edge of the nature reserve opens to a beautiful lake with rocky beaches and clear waters ...
The lake has a strong population of perch and pike.
At times fishing may offer surprising size of the fish.
The lake is 1.5km long and relatively shallow. However, there are a few areas where the lake's depth reaches 9m.
In the four ponds belonging to the fishing permit, which can be characterized as mossjöar, there are plenty of small perch and pike up 5 kg have been caught.
 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Perch

Plentiful

Vanlig storlek100-350g. Fisk upp till kilot förekommer

Pike

Plentiful

Vanlig storlek 2-4 kg. Fisk upp till 8-10 kg förekommer

Roach

Plentiful

Vanlig storlek 100-300g
 

Org ID: 418, Area 379

Mollsjöns FVF

Mollsjöns fiskevårdsförening verkar för att förbättra och utveckla fisket och miljön i och runt sjön Mollsjön dess tillflöden samt tjärnen Lommekeärr, Trolltjärn, Petersjö och Ebbetjärn.

Sedan sjuttiotalet administrerar föreningen en årlig kalkning vilket haft dramatiskt positiva effekter på sjöns hälsa. Från att varit en "sursjö" (klart vatten, vikar som växte igen och minskande fiskbestånd) har sjön nu ett balanserat ph och gott om fisk.

Föreningen har också ansvaret för att den för vattenkraftändamål lagfästa regleringen av utflödet från sjön följer gällande vattendomar.


Contact persons

Magnus Björklund, 076-1671165,
  
  

Fishing areas nearby Mollsjöns FVF

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån
Stora och Lilla Ramsjön
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Lilla Lövsjön
Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se