Mollsjöns FVF

 

Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl

  Västra Götalands län / Ale och Göteborg kommun.

Nordost om Göteborg mitt mellan Ale och Göteborgs kommuner i kanten av Vättlefjälls naturreservat öppnar sig en vacker skogssjö med bergiga stränder och klart vatten. I sjön finns ett starkt bestånd av abborre och gädda. Stundtals kan fisket bjuda på överraskande storlek på fisken.

Sjön är 1,5km lång och relativt grund. Det finns dock ett par partier där sjöns djup når 9m. I de fyra tjärnarna som tillhör fiskekortet, vilka kan karaktäriseras som mossjöar, finns det gott om mindre abborre men även gäddor uppåt 5 kg har fångats.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Vanlig storlek100-350g. Fisk upp till kilot förekommer

Gädda


Rikligt

Vanlig storlek 2-4 kg. Fisk upp till 8-10 kg förekommer

Mört


Rikligt

Vanlig storlek 100-300g
 

Mollsjöns FVF

Mollsjöns fiskevårdsförening verkar för att förbättra och utveckla fisket och miljön i och runt sjön Mollsjön dess tillflöden samt tjärnen Lommekeärr, Trolltjärn, Petersjö och Ebbetjärn.

Sedan sjuttiotalet administrerar föreningen en årlig kalkning vilket haft dramatiskt positiva effekter på sjöns hälsa. Från att varit en "sursjö" (klart vatten, vikar som växte igen och minskande fiskbestånd) har sjön nu ett balanserat ph och gott om fisk.

Föreningen har också ansvaret för att den för vattenkraftändamål lagfästa regleringen av utflödet från sjön följer gällande vattendomar.

Organisationsnummer: 955545-4868

Kundnummer: 418, Område: 379.

Kontaktpersoner

Gustav Björklund
0793 - 10 11 79 

Magnus Björklund
0761 - 67 11 65
  
  

Fiskeområden i närheten av Mollsjöns FVF

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån
Stora och Lilla Ramsjön
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Jonseredsvattnet Säveåns laxfiske
Lilla Lövsjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.