Ale fiskarna

 

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån

  Västra Götalands län / Kungälv och Ale kommun.

Göta älv är Sveriges största vattendrag och har i stort sett samtliga av Sveriges sötvattensarter.

Älven är ca 10 m djup och kanterna är i regel strandskonade med sprängsten. Bästa sätt att fiska i älven är från båt, då åtkomligheten från land inte är den allra bästa. Båtisättningsplatser finns i Surte, Kungälv, Nol samt i Grönåns mynning intill parkeringsplatsen. Området innefattar Göta älv från Jordfallsbron till gränsen mot Lilla Edets kommun, samt Grönåns huvudfåra med undantag av Forån där fiske är tillåtet upp till vägbron i Skepplanda.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Vår del av göta älv är känd för storvuxen gädda.

Mört


Vanlig

Lax


Vanlig

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Färna


Vanlig

Gärs


Vanlig

Björkna


Vanlig

Gös


Normalt

Öring


Normalt

Sutare


Normalt

Karp


Normalt

Lake


Lite

Ål


Sällsynt
 

Ale fiskarna

Ale fiskarna är en paraplyorganisation och består av fiskeklubbar i Ale kommun. Vi förvaltar fisket och bedriver fiskevård i älven och biflödena.

Organisationsnummer: 863500-5344

Kundnummer: 209, Område: 170.

Kontaktpersoner

Niklas Duarte Ljungberg
0708 - 32 38 96


  

Fiskeområden i närheten av Ale fiskarna

Svartedalens Sportfiske
Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Göta älv (SFK Laxen)
Lilla Lövsjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.