Ale fiskarna

 

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån

  Västra Götalands län / Kungälv och Ale Kommun.

Göta älv är Sveriges största vattendrag och har i stort sett samtliga av Sveriges sötvattensarter.

Älven är ca 10 m djup och kanterna är i regel strandskonade med sprängsten. Bästa sätt att fiska i älven är från båt, då åtkomligheten från land inte är den allra bästa. Båtisättningsplatser finns i Surte, Kungälv, Nol samt i Grönåns mynning intill parkeringsplatsen. Området innefattar Göta älv från Jordfallsbron till gränsen mot Lilla Edets kommun, samt Grönåns huvudfåra med undantag av Forån där fiske är tillåtet upp till vägbron i Skepplanda.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Vanlig

Vår del av göta älv är känd för storvuxen gädda.

Mört

Vanlig

Lax

Vanlig

Braxen

Vanlig

Id

Vanlig

Färna

Vanlig

Gärs

Vanlig

Björkna

Vanlig

Gös

Normalt

Öring

Normalt

Sutare

Normalt

Karp

Normalt

Lake

Lite

Ål

Sällsynt
 

Ale fiskarna

Organisationsnummer: 863500-5344

Ale fiskarna är en paraplyorganisation och består av fiskeklubbar i Ale kommun. Vi förvaltar fisket och bedriver fiskevård i älven och biflödena.

Kundnummer: 209, Område: 170.

Kontaktpersoner

Niklas Duarte Ljungberg:
070 - 832 38 96


  

Fiskeområden i närheten av Ale fiskarna

Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Göta älv (SFK Laxen)
Lilla Lövsjön
Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.