SFK Laxen

 

Göta älv (SFK Laxen)

  Västra Götalands län / Lilla Edet kommun.

I Göta älv har det fiskats lax sedan urminnes tider. I äldre skrifter kan man läsa hur fisket bedrevs och hur ägandeförhållandena var ända tillbaka till 1200-talet. Fiskerätten har fram till 1900-talets början innehafts av både privata intressenter såväl som kronan (svenska staten).År 1908 sålde c. Emil Haeger, grundare av Lilla Edets Pappersbruk, rättigheterna till laxfisket och vattenfallet till svenska staten. Idag är det Vattenfall och Lilla Edets kommun som är fiskerättsägare till det aktuella laxfiske som Sportfiskeklubben Laxen sköter och administrerar.

Göta älv har i stort sett alltid gett bra laxfiske förutom på 50- och 60-talet då industriföroreningar försämrade reproduktionen och gjorde laxuppgången minimal.Kraftverksbolaget (Vattenfall) har skyldighet enligt vattendom att utsätta 35 000 laxsmolt/år och under ett flertal år utsattes Laganlax vilket har medfört att den genuina Göta älvlaxen troligen inte finns kvar idag. Då detta uppdagades bytte man till Säveålax, en lax som genetiskt sett är mycket lik vår gamla Göta älvlax. Säveålaxen är dessutom en något tidigare lax än Laganlaxen, så nu får vi lax redan i Maj istället mot som förr i slutet av Juni.

Idag har vi ett fantastiskt rent vatten om man jämför med i slutet av 60-talet, då det var ett siktdjup på endast ca 10 cm. Idag har vi ett siktdjup på 1,5 meter vid gynnsam väderlek och vattnet går faktiskt att dricka. SFK Laxen har varit engagerade i laxfisket sedan 1983 då klubben bildades och lägger ner ca 9000 timmar i ideellt arbete vid anläggningen. Allt för att de fiskande gästerna ska få en så bra fiskeupplevelse som möjligt.Sedan starten -83 har kurvan för fångad lax stigit rejält. Från att i början ha fått upp ca 200 laxar per år ligger vi idag på 700-1000 laxar per år. Klubbens målsättning är att fisket skall komma tillbaka till gamla tiders siffror vad gäller fiskemängd och storlek, och att vi blir ett av Sveriges bästa laxvatten. Göta älv har nämligen varit ett av Europas bästa laxvatten, men det var då det...

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Lax


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Gös


Normalt

Öring


Normalt

Havsöring


Normalt

Ruda


Normalt

Id


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Ål


Normalt

Färna


Normalt

Siklöja


Normalt

Björkna


Normalt

Regnbåge


Sällsynt

Asp


Sällsynt
 

SFK Laxen

Sport Fiske Klubben Laxen "SFK LAXEN" har varit engagerade i laxfisket sedan 1983 då klubben bildades och lägger ner ca 9000 timmar i ideellt arbete vid anläggningen. Allt för att de fiskande gästerna ska få en så bra fiskeupplevelse som möjligt.

Organisationsnummer: 863000-6941

Kundnummer: 927, Område: 888.

Kontaktpersoner  

Fiskeområden i närheten av SFK Laxen

Göta älvs Lilla Edet
Öresjö
Liperedssjöarna
Bodasjön (Prässebo)
Svartedalens Sportfiske

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.