Göta älvs Lilla Edet Trollh. FVO

 

Göta älvs Lilla Edet

  Västra Götalands län / Lilla Edet kommun.

Göta älv är 93 kilometer lång och rinner från Vänern till Älvsborgsfjorden i Kattegatt som är en lång sträcka. Det finns idag flera fiskevårdsområden längs Göta älv med olika fiskekort.

Fiskekortet gäller enbart på Göta älvs Lilla Edet Trollh. FVO´s område ej hela Göta älv.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 

Göta älvs Lilla Edet Trollh. FVO

Göta älvs, Lilla Edet Trollhättans Fiskevårdsområdesförening bildades 1991.

Föreningens syfte är ett gemensamt tillvarata intresset och rätten för fiskerättsinnehavarna i Göta älv med dess tillflöden, från norr om kraftstationen i Lilla Edet till söder om Kraftstationen, upp till "hängbron", i Trollhättan. Föreningen representerar 132 enskilda mark och fiskerättsägare inom vattensystemet. Vår målsättning är att utveckla fisket och faunan för framtiden.

Det finns möjlighet att köpa fiskekort på ett flertal ställen i butik, via SMS och Web.

Organisationsnummer: 202100-2361*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 54, Område: 8.

  

Fiskeområden i närheten av Göta älvs Lilla Edet Trollh. FVO

Öresjö
Göta älv (SFK Laxen)
Liperedssjöarna
Bodasjön (Prässebo)
Göta älv Trollhättan - Laxsträckan

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.