Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

 

Göta älv Trollhättan - Laxsträckan

  Västra Götalands län / Trollhättan Kommun.

Sträckan är öppen för fiske från 1/4 till 14/10 (Övrig tid råder fiskeförbud)
Göta älv (Oscarsbron - Hängbron) är ett unikt och lättillgängligt fiskevatten i naturskön miljö nära centrala Trollhättan, nära Strömslund och kraftstationen. Sträckan är ungefär en kilometer lång och här bildar Göta älv naturligt en vacker ravin med strömmande vatten och med Åkerströms naturreservat nedströms.

I vattnet finns också rikligt med regnbåge, gädda, aborre, gös och olika typer av vitfiskar.

Sträckan börjar vid Oscarsbron och går ner till hängbron. Oscarsbron är en av Sveriges mest besökta utsiktsplatser och fylls av turister när vattnet släpps på i den annars torrlagda fallfåran under Fallens dagar.

Laxfisket ligger centralt, bara drygt en kilometer från centrala Trollhättan är det lätt tillgängligt både till fots och med bil. Det finns bra möjligheter till parkering i anslutning till älven.

Fisket bedrivs efter, framförallt lax och öring, under sommarperioden. Laxfisket på nystigen atlantlax börjar ta fart runt midsommar och de vanligaste fiskemetoderna är med spinnfluga, skeddrag och mete med räka eller sill.

Totalt får max två stycken laxar per person och dygn fångas (gäller fiskar som avlivas och behålls). Öring och regnbåge räknas inte in i kvoten. När två laxar fångats och avlivats skall fisket avbrytas. Minimimått för Lax är 45 cm, Öring 45 cm och Gös 45 cm. All fisk som understiger dessa mått ska släppas tillbaka oskadad.. Ålen är fredad i hela området.

Lägsta ålder för att fiska är 16 år. Gäller såväl med som utan målsmans sällskap. Flytväst ska bäras vid all typ av fiske (Enl. regler från Vattenfall).


Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Mört

Vanlig

Lax

Vanlig

Braxen

Vanlig

Gärs

Vanlig

Siklöja

Vanlig

Ruda

Normalt

Id

Normalt

Nors

Normalt

Sarv

Normalt

Gös

Lite

Öring

Lite

Sutare

Lite

Ål

Lite

Färna

Lite

Asp

Lite

Regnbåge

Sällsynt

Sik

Sällsynt
 

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Organisationsnummer: 863000-6867

Sportfiskarna Trollhättan – Vänersborg, förkortas STV och har sitt säte i Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Föreningen är ansluten till Sveriges Sportfiske- & Fiskevårdsförbund.

Föreningen har till uppgift att bevaka och tillvarata sportfiske- och fiskevårdsintressen inom Trollhättans och Vänersborgs kommuner med omnejd.

Kundnummer: 69, Område: 30.

Kontaktpersoner

Timo Granqvist:
0733 - 770351  

Fiskeområden i närheten av Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Liperedssjöarna
Norra Göta älv
Nossan
Lillån (Vänersborg)
Bodasjön (Prässebo)

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.