Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

  • Alsjön
 

Liperedssjöarna

  Västra Götalands län / Trollhättan kommun.

Lipered ligger ca 10 km söder om Trollhättan vid samhället Sjuntorp.

Vattnen omfattar tre sammanlänkade småsjöar. Alsjön, Småvattnet och Liperedssjön samt Smörsjön (även kallad Smörsömlingen). Sjöarna är ganska näringsfattiga och terrängen runt dem, som delvis är naturskyddad, präglas av relativt orörd barrskog. Hit söker sig inte enbart sportfiskare utan fritidsaktiva människor av alla slag.

Fiskfaunan omfattar tämligen ordinära bestånd av gädda, abborre, ål, mört, löja och sutare.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Sportfiskarna Trollhättan – Vänersborg, förkortas STV och har sitt säte i Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Föreningen är ansluten till Sveriges Sportfiske- & Fiskevårdsförbund.

Föreningen har till uppgift att bevaka och tillvarata sportfiske- och fiskevårdsintressen inom Trollhättans och Vänersborgs kommuner med omnejd.

Organisationsnummer: 863000-6867

Kundnummer: 69, Område: 1125.

Kontaktpersoner

Timo Granqvist
0733 - 77 03 51  

Fiskeområden i närheten av Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Göta älv Trollhättan - Laxsträckan
Göta älvs Lilla Edet
Öresjö
Bodasjön (Prässebo)
Göta älv (SFK Laxen)

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.