Ale fiskarna

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån

Map legend
  Västra Götalands län / Kungälv and Ale municipality.

 Map points

 Grönåns mynning

Grönån går ifrån Älvängen upp till Rapenskår

 Info och parkering

 Norra gränsen

Norra gränsen går norr om Alvhem.

 Slut på grönån

Grönån går ifrån Älvängen upp till Rapenskår

 Södra gränsen

Södra gränsen går vid Jordfallsbron mellan Bohus och Kungälv.

Fishing areas nearby Ale fiskarna

Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Göta älv (SFK Laxen)
Lilla Lövsjön
Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön
Stora och Lilla Ramsjön
Bodasjön (Prässebo)

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.