Ale fiskarna

Map legend
  Västra Götalands län / Kungälv and Ale Municipality.

 Map points

 Grönåns mynning

 Info och parkering

 Norra gränsen

 Slut på grönån

 Södra gränsen

 Vacation cottages

 Lilla Edet, Sweden

 Lilla Edet, Sweden with panoramic views and boat

 Svanesund, Sweden

Fishing areas nearby Ale fiskarna

Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Göta älv (SFK Laxen)
Lilla Lövsjön
Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön
Stora och Lilla Ramsjön
Bodasjön (Prässebo)

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.