Ale fiskarna

Map legend
  Västra Götalands län / Kungälv and Ale Municipality.

 Map points

 Grönåns mynning

 Info och parkering

 Norra gränsen

 Slut på grönån

 Södra gränsen

 Vacation cottages

 Stuga/Nol, Sweden

 Stuga/Lödöse, Sweden

 Stuga/Lilla Edet, Sweden

 Stuga/Älvängen, Sweden

 Stuga/Jörlanda, Sweden

 Stuga/Skepplanda, Sweden

 Stuga/Hålta/Ytterby, Sweden

 Lerum/Göteborg, Sweden

 Stuga/Lilla Edet, Sweden

 Stenungsund/Höviksnäs, Sweden

Fishing areas nearby Ale fiskarna

Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl
Göta älv (SFK Laxen)
Lilla Lövsjön
Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön
Bodasjön (Prässebo)
Göta älvs Lilla Edet
Mölndalsån

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.