Ale fiskarna

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån

Kartenerklärung
  Västra Götalands län / Kungälv und Ale gemeinde.

 Karte Points

 Norra gränsen

Norra gränsen går norr om Alvhem.

 Slut på grönån

Grönån går ifrån Älvängen upp till Rapenskår

 Södra gränsen

Södra gränsen går vid Jordfallsbron mellan Bohus och Kungälv.

 Info och parkering

 Grönåns mynning

Grönån går ifrån Älvängen upp till Rapenskår

Angelgewässer in der umgebung

Svartedalens Sportfiske
Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl
Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar
Göta älv (SFK Laxen)
Lilla Lövsjön
Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön
Stora och Lilla Ramsjön

iFiskes verbundenen Gebiete in Västra Götalands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.