Löftaåns FVF

Angelkarten für Löftaåns FVF 

OBSERVERA! Lillesjön bevakas av Fisketillsynsmän (person med tjänstetecken i förgylld metall) utsedda av Länsstyrelsen i Halland samt medlemmar från Löftaånsfiskevårdsförening. Fiske utan fiskekort är tjuvfiske och är förbjuden enligt svenskfiskerilag. Fisketillsynsman eller medlem har rätt att:
- inspektera fiskekort, redskap, väskor och fångst
- beslagta fångstredskap och rapportera till polismyndighet
-vid brott mot fiskerilagen att skyndsamt anmäla överträdelse av fiskerilagen till polis- och/eller åklagarmyndighet
-avvisa person från platsen

Brott mot 34§ i Svenska fiskerilagen kan vid förseelse medföra böter eller fängelse upp till 12 månader. Lagen gäller alla personer oavsett medborgarskap.

Alle Angelkarte sind digitale und geliefert werden direkt auf Ihrem Mobiltelefon als eine gewöhnliche SMS. Für Fangerlaubnisse über die Website gekauft wird auch ein Angelkarte durch die Post, die zu drucken, wenn gewünscht geht. Löftaåns FVF meldet keine MOMS (MwSt, schwedische Mehrwertsteuer).
Tageskarte Lillesjön
Diese Karte ist zwischen kl gültig. 06.00 - 21.00
 Preis: 175 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 

Mehr Angelkarte von Löftaåns FVF

Es gibt mehr zu fischen, wo Sie eine Angelkarte von dieser Organisation kaufen können. Drücken Sie auf die untenstehenden Links für weitere Informationen.
 Warenkorb ist leer.