Löftaåns FVF

Medlemskap och fiskekort Löftaåns FVF 

OBSERVERA! Lillesjön bevakas av fisketillsynspersoner (person med tjänstetecken i) utsedda av Länsstyrelsen i Halland samt medlemmar från Löftaåns Fiskevårdsförening. Fiske utan fiskekort är tjuvfiske och är förbjuden enligt svenskfiskerilag. Fisketillsynsperson eller medlem har rätt att:
- inspektera fiskekort, redskap, väskor och fångst
- beslagta fångstredskap och rapportera till polismyndighet
-vid brott mot fiskerilagen att skyndsamt anmäla överträdelse av fiskerilagen till polis- och/eller åklagarmyndighet
-avvisa person från platsen

Brott mot 34§ i Svenska fiskerilagen kan vid förseelse medföra böter eller fängelse upp till 12 månader. Lagen gäller alla personer oavsett medborgarskap.

Du kan köpa medlemskap och fiskekort till Löftaåns FVF genom oss på iFiske! Alla produkter (medlemskap och fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Löftaåns FVF (849400-7829).
Dagkort Lillesjön

Detta kort gäller mellan kl. 06.00 - 21.00

Pris: 200 kr (SEK)
 

Medlemskap

Medlem Junior Kalenderår (Löftaåns FVF - Medlem →)
Pris: 50 kr* (SEK)
 
Medlem Senior Kalenderår (Löftaåns FVF - Medlem →)
Pris: 150 kr* (SEK)
 
Medlemskap Familj Kalenderår (Löftaåns FVF - Medlem →)
Pris: 250 kr* (SEK)
 

Årskort för Lillesjön

Årskort för Lillesjön (Löftaåns FVF - Lillesjön Årskort →)

Kalenderår
 Går bara att köpa om du är medlem Vid frågor maila info@loftaanlillesjon.se

Pris: 1100 kr* (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Löftaåns FVF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.

Information om båtmotorer

 Generellt förbud mot användning av båtmotorer.
 Din varukorg är tom.