Löftaåns FVF

Tillgängliga fiskekort för Löftaåns FVF 

OBSERVERA! Lillesjön bevakas av fisketillsynspersoner (person med tjänstetecken i förgylld metall) utsedda av Länsstyrelsen i Halland samt medlemmar från Löftaånsfiskevårdsförening. Fiske utan fiskekort är tjuvfiske och är förbjuden enligt svenskfiskerilag. Fisketillsynsperson eller medlem har rätt att:
- inspektera fiskekort, redskap, väskor och fångst
- beslagta fångstredskap och rapportera till polismyndighet
-vid brott mot fiskerilagen att skyndsamt anmäla överträdelse av fiskerilagen till polis- och/eller åklagarmyndighet
-avvisa person från platsen

Brott mot 34§ i Svenska fiskerilagen kan vid förseelse medföra böter eller fängelse upp till 12 månader. Lagen gäller alla personer oavsett medborgarskap.

Du kan köpa fiskekort av Löftaåns FVF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Löftaåns FVF (849400-7829).
Dagkort Lillesjön

Detta kort gäller mellan kl. 06.00 - 21.00

OBS! Så minskar vi smittspridningen under coronakrisen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Vi minskar därför försäljningen av antalet fiskekort till maximalt 10st per dag till Lillesjön. Detta motsvarar en plats per person och brygga. Vi hoppas ni har förståelse för våra åtgärder samt att ni i övrig följer myndigheternas hygienråd.

Styrelsen

Löftaånsfiskvårdsförening

Pris: 175 kr (SEK)
 

Fler produkter från Löftaåns FVF

Det finns fler fiskeområden där du kan köpa fiskekort från denna organisation. Tryck på länkarna nedanför för mer information.

För barn och ungdomar...

Löftaåns FVF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.

Information om båtmotorer

 Generellt förbud mot användning av båtmotorer.
 Din varukorg är tom.