Borgärdets Sportfiskeklubb

Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.

Kartenerklärung
  Dalarnas län / Falun gemeinde.

 Karte Points

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med eldstad.

 Parkering

Infart Strömvägen från Lumshedsvägen.

 Information

Informationstavla - Borgärdets sportfiskeklubb.

 Område 1 - Borgärdesströmmen - flugfiske

 Område 2 - Aven och delar av Seckan

Angelgewässer in der umgebung

Liljan, Skommartjärnen, Jävan, Svedstjärnen
Svärdsjön-Ågsjön
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl
Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten
Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Linghedsfiske

iFiskes verbundenen Gebiete in Dalarnas län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.