Borgärdets Sportfiskeklubb

Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.

Map legend
  Dalarnas län / Falun municipality.

 Map points

 Rastplats / Vindskydd

Vindskydd med eldstad.

 Parkering

Infart Strömvägen från Lumshedsvägen.

 Information

Informationstavla - Borgärdets sportfiskeklubb.

 Område 1 - Borgärdesströmmen - flugfiske

 Område 2 - Aven och delar av Seckan

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Enviken, Sweden with lake view

 Cottage - Holiday house in Svärdsjö, Sweden with panoramic views

Fishing areas nearby Borgärdets Sportfiskeklubb

Liljan, Skommartjärnen, Jävan, Svedstjärnen
Svärdsjön-Ågsjön
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl
Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten
Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Linghedsfiske

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.