Borgärdets Sportfiskeklubb

Map legend
  Dalarnas län / Falun municipality

 Map points

 Information

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Område 1 - Borgärdesströmmen - flugfiske

 Område 2 - Aven och delar av Seckan

 Vacation cottages

 Svärdsjö, Sweden with panoramic views

 Enviken, Sweden with lake view

Fishing areas nearby Borgärdets Sportfiskeklubb

Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl
Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten
Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Runn
Vika FVOF
Tansen, Grycken, Varpan, Tisken mfl

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.