Ryggens FVOF

Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar

Map legend
  Dalarnas län / Falun and Säter municipality.

 Map points

 Ryggensjön

 Fiskeområde

Fishing areas nearby Ryggens FVOF

Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten
Ormsjön
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.
Vika FVOF
Lissjön (Hofors)
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.