Ryggens FVOF

 

Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar

  Dalarnas län / Falun and Säter Municipality.

"East of Falun on the road towards Hofors you will find Ryggens fishing conservation area. The area consists of 9 lakes and a number of smaller ponds located at 200 meters above sea level. Continuous insertion of trout takes place in Ryggensjön and Fäbodsjön.

If you are looking for wilderness, silence, lakes with crystal clear water, the area is definitely worth a visit. Who knows, maybe you catch the dream fish, it's here! ".

A warm welcome to Ryggens Fiskvård area!

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 14. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Common

Roach

Common

Smelt

Normal
 

Org ID: 1041, Area 1004

Ryggens FVOF

RFVOF bildades 1998.

Efter många och långa diskussioner mellan de i området ingående kommunerna, Falun, Hedemora och Säter kom en fiskerättsägandeutredning i gång i mitten av 90-talet. Lantmäteriet fann drygt 700 fiskerättsägare inom det tänkta området.

Från länsstyrelsens sida var det naturligt att tillfråga den sedan många år tillbaka, verkande, Ryggens fiskevårdsförening, om deltagande i planering och utredningsarbete. Arbetsnamnet under utredningen blev också RFVOF.

Varför bildades området?

Naturvårdsverket hade ett uppdrag från regeringen om att verka för att samtliga vatten där fiske kan utövas, skall vara åtkomliga för allmänheten. I uppdraget ingick att via länsstyrelserna dela in landet i mindre enheter –Fiskevårdsområden - där fiskerättsägarna genom områdesstyrelser fritt kan bestämma hur fisket skall bedrivas.

Som grund till stadgar för områdesföreningarna ligger några av länsstyrelsen formulerade paragrafer. Dessa paragrafer är allmängiltiga för hela landet. Föreningarna ges utöver detta ett stort utrymme att själva besluta om stadgar i övrigt. Krav finns på att områdesföreningen skall tillhandahålla och försälja fiskekort till fiskerättsägare, ortsbefolkning och allmänhet. Inom föreningen skall finnas personer som kan utöva tillsyn över att föreningens beslut om fiskets bedrivande efterlevs.

Intäkterna från fiskekortsförsäljningen går oavkortat tillbaka till förbättringar för fiskets bedrivande.


Contact persons

Lars Samuelsson:
070 - 678 58 21

Mats O Morell:
070 - 535 55 41  

Fishing areas nearby Ryggens FVOF

Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Hinsen-Logärdens fvof
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.
Lissjön (Hofors)
Vika FVOF

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se