Ryggens FVOF

 

Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar

  Dalarnas län / Falun und Säter Gemeinde.

"Östlich von Falun auf der Straße in Richtung Hofors finden Sie das Fischereischutzgebiet Ryggens. Das Gebiet besteht aus 9 Seen und einer Reihe kleinerer Teiche auf 200 Metern über dem Meeresspiegel. In Ryggensjön und Fäbodsjön wird kontinuierlich Forelle eingesetzt.

Wenn Sie nach der Wildnis, der Stille und den Seen mit kristallklarem Wasser suchen, ist die Gegend auf jeden Fall einen Besuch wert. Wer weiß, vielleicht fängst du den Traumfisch, er ist da! "

Herzlich willkommen in Ryggens Fiskvård!

 Freies Fischen für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 14. (Es können Sonderregeln oder Ausnahmen gelten, Mehr lesen...)

Spezies


Barsch

Reichlich

Hecht

Verbreitet

Plötze

Verbreitet

Forelle

Normal

Stinte

Normal

Quappe

Wenig
 

Org ID: 1041, Area 1004

Ryggens FVOF

RFVOF bildades 1998.

Efter många och långa diskussioner mellan de i området ingående kommunerna, Falun, Hedemora och Säter kom en fiskerättsägandeutredning i gång i mitten av 90-talet. Lantmäteriet fann drygt 700 fiskerättsägare inom det tänkta området.

Från länsstyrelsens sida var det naturligt att tillfråga den sedan många år tillbaka, verkande, Ryggens fiskevårdsförening, om deltagande i planering och utredningsarbete. Arbetsnamnet under utredningen blev också RFVOF.

Varför bildades området?

Naturvårdsverket hade ett uppdrag från regeringen om att verka för att samtliga vatten där fiske kan utövas, skall vara åtkomliga för allmänheten. I uppdraget ingick att via länsstyrelserna dela in landet i mindre enheter –Fiskevårdsområden - där fiskerättsägarna genom områdesstyrelser fritt kan bestämma hur fisket skall bedrivas.

Som grund till stadgar för områdesföreningarna ligger några av länsstyrelsen formulerade paragrafer. Dessa paragrafer är allmängiltiga för hela landet. Föreningarna ges utöver detta ett stort utrymme att själva besluta om stadgar i övrigt. Krav finns på att områdesföreningen skall tillhandahålla och försälja fiskekort till fiskerättsägare, ortsbefolkning och allmänhet. Inom föreningen skall finnas personer som kan utöva tillsyn över att föreningens beslut om fiskets bedrivande efterlevs.

Intäkterna från fiskekortsförsäljningen går oavkortat tillbaka till förbättringar för fiskets bedrivande.


Kontakt

Lars Samuelsson:
070 - 678 58 21

Mats O Morell:
070 - 535 55 41  

Angelgewässer in der umgebung

Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Hinsen-Logärdens fvof
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.
Lissjön (Hofors)
Vika FVOF

iFiskes verbundenen Gebiete in Dalarnas län
 Ihr Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se