Ryggens FVOF

 

Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar

  Dalarnas län / Falun och Säter kommun.

Öster om Falun på vägen mot Hofors hittar du Ryggens fiskevårdsområde. Området består av 9 sjöar samt ett antal mindre tjärnar belägna på 200 meters höjd över havet. Kontinuerlig isättning av öring sker i Ryggensjön och Fäbodsjön samt röding i Ålängen, Ryggensjön och Fäbodsjön.

Söker du vildmarken, tystnaden, sjöar med kristallklart vatten, är området absolut värt ett besök. Vem vet, kanske du fångar drömfisken, den finns här!

Varmt välkommen till Ryggens Fiskevårdsområde!

 

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Öring


Normalt

Röding


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Lite
 

Ryggens FVOF

Logo Ryggens FVOF

RFVOF bildades 1998.

Efter många och långa diskussioner mellan de i området ingående kommunerna, Falun, Hedemora och Säter kom en fiskerättsägandeutredning i gång i mitten av 90-talet. Lantmäteriet fann drygt 700 fiskerättsägare inom det tänkta området.

Från länsstyrelsens sida var det naturligt att tillfråga den sedan många år tillbaka, verkande, Ryggens fiskevårdsförening, om deltagande i planering och utredningsarbete. Arbetsnamnet under utredningen blev också RFVOF.

Varför bildades området?

Naturvårdsverket hade ett uppdrag från regeringen om att verka för att samtliga vatten där fiske kan utövas, skall vara åtkomliga för allmänheten. I uppdraget ingick att via länsstyrelserna dela in landet i mindre enheter –Fiskevårdsområden - där fiskerättsägarna genom områdesstyrelser fritt kan bestämma hur fisket skall bedrivas.

Som grund till stadgar för områdesföreningarna ligger några av länsstyrelsen formulerade paragrafer. Dessa paragrafer är allmängiltiga för hela landet. Föreningarna ges utöver detta ett stort utrymme att själva besluta om stadgar i övrigt. Krav finns på att områdesföreningen skall tillhandahålla och försälja fiskekort till fiskerättsägare, ortsbefolkning och allmänhet. Inom föreningen skall finnas personer som kan utöva tillsyn över att föreningens beslut om fiskets bedrivande efterlevs.

Intäkterna från fiskekortsförsäljningen går oavkortat tillbaka till förbättringar för fiskets bedrivande.

Organisationsnummer: 883202-5038

Kundnummer: 1041, Område: 1004.

Kontaktpersoner

Lars Samuelsson
070 - 678 58 21

Mats O Morell
070 - 535 55 41  

Filer för nedladdning


Fiskeregler Ryggens FVO

Karta Ryggens FVO

Fiskeområden i närheten av Ryggens FVOF

Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten
Ormsjön
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.
Svärdsjön-Ågsjön

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.