Ryggens FVOF

Tillgängliga fiskekort för Ryggens FVOF 

Fiskekortet är personligtoch får ej överlåtas.
Medtag giltig id-handling.

Du kan köpa fiskekort av Ryggens FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs kvittot levereras till dig via ePost och som ett SMS från oss på iFiske. Ryggens FVOF redovisar ej moms.
Dagkort
Gäller för en person. 

Fiske får bedrivas inom hela området med ett handredskap per person, alternativt 10 angeldon eller isfiskespön. Fiske får inte bedrivas med mjärde, nät eller andra fasta redskap. Det är inte tillåtet att medföra båt, flytring eller annat hjälpmedel, inte heller att medföra betesfisk från annat vattendrag. Detta p.g.a. risken för kräftpestsmitta. Kräftfiske är förbjudet. Observera att Djuptjärn, Fäbodsjön, Vargsjön, Lottbosjön och bäcken från Holmsjön är att betrakta som smittat av kräftpest!

Tre laxöringar får maximalt fångas per dygn per fiskekort!

 

Pris: 100 kr (SEK)
 
Veckokort Familj
Pris: 300 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Ryggens FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se