Borgärdets Sportfiskeklubb

 

Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.

  Dalarnas län / Falun kommun.

Välkommen till Svärdsjö!

Vid Svärdsjöns utlopp längs väg 880 mot Lumsheden börjar Borgärdesströmmen. Med sitt strömsatta utlopp som sen delar upp sig i flera grenar på sin väg ned mot lugnvattnet vid Aven utgör Borgärdesströmmen ett för Dalarna mycket ovanligt område. Via kraftstationen i Svärdsjö mynnar vattendraget sedan ut i sjön Seckan.

Området ligger i nära anslutning till centrala Svärdsjö där det finns tillgång till butiker, matsställen, apotek m.m. Om du inte har tillgång till bil så kan du via allmänna kommunikationsmedel (buss) och en promenad på 500 - 600 m nå centrala delar av vårt fiskevattnen. 

Området är uppdelat på två fiskeområden som beskrivs nedan.

Flugfiske i Borgärdesströmmen (Område 1 = blå färg på kartan):
Område 1 sträcker sig från Lumshedsbron vid Svärdsjöns utlopp ner till markerade gränser i Aven (se karta).

Inom detta område får fiske endast bedrivas med flugspö och hullingfria krokar. Inom område 1 kan ett begränsat antal dagkort lösas per dag under perioden 1 juni till 31 augusti (för medlemmar gäller andra tider). För harr, öring och övrig laxfisk gäller ”No kill” vilket innebär att all fisk av dessa arter ska sättas tillbaka. För allt fiske inom detta område ska hullingfria (eller klämda) krokar användas.

Aven - Seckan (Område 2 = lila färg på kartan):
Område 2 sträcker sig från markerade gränser i Aven ner till skiftesgränsen mot Boda i sjön Seckan (se karta).

Fiske inom detta område får bedrivas med handredskap (1 redskap/person) och/eller med högst 12 st angeldon/kort. Fiske får bedrivas från 1 januari till 31 december. För harr, öring och övrig laxfisk gäller ”No kill” vilket innebär att all fisk av dessa arter ska sättas tillbaka. Det är önskvärt att krok utan hulling används.

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Gädda


Vanlig

Harr


Vanlig

No-kill

Braxen


Vanlig

Gärs


Vanlig

Abborre


Normalt

Öring


Normalt

No-kill

Mört


Normalt

Id


Normalt

Lake


Lite
 

Borgärdets Sportfiskeklubb

Logo Borgärdets Sportfiskeklubb

Borgärdets Sportfiskeklubb bildades 1950 och erbjuder fiske i Borgärdesströmmen, Aven och delar av Seckan i Svärdsjö. Området omfattar vattendraget från Svärdsjöns utlopp vid Lumshedsbron ner till skiftesgränsen mot Boda i sjön Seckan. Inom delar av området är endast fiske med flugspö tillåtet. Fiske erbjuds för såväl medlemmar som andra personer som löst separata kort i enlighet med gällande bestämmelser. 

Mer information om Borgärdets Sportfiskeklubb på vår hemsida: www.bsfk.webnode.se.

Medlemskap
Föreningen erbjuder medlemsskap för "Seniorer" och "Juniorer". 
Antalet seniormedlemmar är begränsat vilket kan leda till att alla inte kan beredas plats på en gång.
När det finns fler som vill bli medlemmar än vad det finns platser så tillämpar vi principen "först till kvarn"
vilket innebär att det är anmälningsdatum som avgör i vilken ordning man erbjuds medlemsskap.
För "Juniorer" ( t o m det år man fyller 19 år) finns i nuläget ingen begränsning i antal medlemmar.

Avgifter:
Seniorer betalar en medlemsavgift på 500:-/år förutom en inträdesavgift på 200:- (engångsavgift).
Medlemsavgiften för Juniorer är 100:-/år.

Mer information:
Mer information om medlemskap, regler och intresseanmälan hittar du på klubbens hemsida:
https://bsfk.webnode.se/foreningen/.

Organisationsnummer: 883201-8124

Kundnummer: 1138, Område: 1100.

Kontaktpersoner


Medlemskap, fiskekort m.m.
Magnus Berggren


070-288 26 70

Föreningen m.m.
Anders Krüger

070-239 22 45
  
  

Fiskeområden i närheten av Borgärdets Sportfiskeklubb

Liljan, Skommartjärnen, Jävan, Svedstjärnen
Svärdsjön-Ågsjön
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl
Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.