Hinsen-Logärdens FVOF

 

Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten

  Dalarnas län / Falun kommun.

Hinsen-Logärdens FVOF förvaltar följande vatten:

Anderstjärnen, Bergtjärnen, Bjurtjärnen, Djuptjärnen*, Groptjärnen, Hinsen, Håsjön, Kasttjärnen, Kroktjärnen-(Norr om Hinsen), Kroktjärnen, Kårtägtstjärnen, Lilla-Logärden*, Lilla-Väsjön, Lisstjärnen*, Logärden, Långtjärnen-(Norr om Hinsen), Långtjärnen, Nottjärnen, Oxbergstjärnen, Stora-Skogsbotjärnen, Stora-Övertjärnen, Stortjärnen, Toxen, Åkertjärnen.* Put-and-takevatten Lilla-Logärden.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Hinsen-Logärdens FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn till och med 15 år fiskar gratis på målsmans fiskekort (gäller alla vatten inom fvof).

Fiskarter


Regnbåge


Rikligt

I Put and Take

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

I Put and Take

Röding


Vanlig

I Logärden

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

I Hinsen

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Stensimpa


Normalt

Gärs


Normalt

Harr


Sällsynt

Braxen


Sällsynt

Flodkräfta


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Bäckröding


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Hinsen-Logärdens FVOF

Logo Hinsen-Logärdens FVOF

Det lilla fiskevårdsområdet - beläget i vildmarken.

15 km från Falun och Hofors – med de stora sjöarna Hinsen och Logärden och det kulturhistoriskt intressanta Korså bruk som medelpunkt. Dessutom finns i området ett tjugotal fina småvatten där utsättning av öring och regnbåge sker i bl a Djuptjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärnen och St Övertjärnen.

Vid dessa vatten finns bryggor och vindskydd som underlättar fisket.
Området nås enklast från Hofors och Falun via Sundborn eller Svärdsjö.

Organisationsnummer: 802420-5141

Kundnummer: 129, Område: 94.

Kontaktpersoner

Johan Apel
0703 - 49 11 58  

Filer för nedladdning


Områdeskarta

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Hinsen-Logärdens FVOF

Ormsjön
Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar
Svärdsjön-Ågsjön
Lumshedens fvof
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.