Hinsen-Logärdens FVOF

Fiskekort Hinsen-Logärdens FVOF 

Du kan köpa fiskekort till Hinsen-Logärdens FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Hinsen-Logärdens FVOF (802420-5141). Gå direkt till: Dagkort Lilla Logärden, Kort för naturliga vatten., Trolling kort och För boende och stugägare inom Hinsen - Logärdens FVOF

Dagkort Lilla Logärden

Dagkort Lilla Logärden

Dagkortet gäller endast för Lilla Logärden.

Vid Lilla Logärden råder förbud att fiska från båt, flytring och andra flytfarkoster. Endast ett spö/pimpel per fiskekort får användas och max tre ädelfiskar per dag får tas upp. Angling, nät och andra fast utstående redskap är förbjuden.

Pris: 150 kr (SEK)
 

Kort för naturliga vatten.

Dagkort övriga vatten

 Gäller ej för fiske i Lilla Logärden.

Pris: 130 kr (SEK)
 
Veckokort övriga vatten

 Gäller ej för fiske i Lilla Logärden.

Pris: 280 kr (SEK)
 
Årskort allmänheten

 Gäller ej för fiske i Lilla Logärden.

Pris: 850 kr (SEK)
 

Trolling kort

Dagkort Trolling allmänheten

Observera förbudstiderna i Logärden!

Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare trollingkort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete i samtliga vatten utom Stora Övertjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärn och Djuptjärn.
 Gäller ej för fiske i Lilla Logärden.

Pris: 350 kr (SEK)
 
Veckokort Trolling allmänheten

Observera förbudstiderna i Logärden!

Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare trollingkort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete i samtliga vatten utom Stora Övertjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärn och Djuptjärn.
 Gäller ej för fiske i Lilla Logärden.

Pris: 850 kr (SEK)
 
Årskort Trolling allmänheten

Observera förbudstiderna i Logärden!

Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare trollingkort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete i samtliga vatten utom Stora Övertjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärn och Djuptjärn.
 Gäller ej för fiske i Lilla Logärden.

Pris: 2000 kr (SEK)
 

För boende och stugägare inom Hinsen - Logärdens FVOF

Årskort boende och stugägare inom området

 Gäller ej för fiske i Lilla Logärden.

Pris: 600 kr (SEK)
 
Årskort Trolling boende och stugägare inom omr.

Observera förbudstiderna i Logärden!

De som är kyrkobokförd inom skifteslag ingående i fiskevårdsområdet eller ägare av inom området belägna fritidshus får köpa ortskort.

Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare trollingkort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete i samtliga vatten utom Stora Övertjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärn och Djuptjärn.
 Gäller ej för fiske i Lilla Logärden.

Pris: 1500 kr (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Hinsen-Logärdens FVOF erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn till och med 15 år fiskar gratis på målsmans fiskekort (gäller alla vatten inom fvof).
 Din varukorg är tom.