Stora Skedvi FVOF

 

Dalälven, Trylämnet m fl vatten

  Dalarnas län / Säter kommun.

Väster om Borlänge och Falun ligger Stora Skedvis fiskevårdsområde.
Vi erbjuder många olika varierande vatten; sportfiske i älv, stort och lättillgängligt put- and takevatten med röding och regnbåge och en mängd mindre sjöar och tjärnar.

Trylämnet, även kallat Trylännet, är vårt fina put- and takevatten. Trylämnet är tillgänglighetsanpassat och där finns 10 bryggor, 3 båtar för utlåning men även vindskydd med grillplats.
Där planterar vi regelbundet både regnbåge och röding. 

Följande vatten tillgängliga inom fiskevårdsområdet:
Dalälven, Trylämnet (Trylännet), Stora Lönnvattnet, Hyen, Gussarvshyttesjön, Rasjön, Nedre Klingen, Övre Klingen, Lissjön, Dammsjön, Flyttjesjön, Billingtjärn, Abborrtjärn, Stora Fisklösen, Lilla Fisklösen, Ösjön, Långsjön, Rottjärn, Lilla Grycken, Stora Grycken samt Holmtjärnen.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Stora Skedvi FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 13 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Regnbåge


Rikligt

Signalkräfta


Rikligt

Ej tillåtet fiske.

Röding


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Harr


Vanlig

Sik


Vanlig

Björkna


Vanlig

Ruda


Normalt

Id


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Stäm


Normalt

Sutare


Normalt

Asp


Normalt

Öring


Lite

Ål


Sällsynt

Stensimpa


Sällsynt

Bergsimpa


Sällsynt

Färna


Sällsynt

Vimma


Sällsynt

Gärs


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt

Karp


Sällsynt

Faren


Sällsynt
 

Stora Skedvi FVOF

Styrelsen har ett stort engagemang att bevara och vårda men även att göra fisket tillgängligt för allmänheten. Vi gör regelbundna inplanteringar av röding och regnbåge i vårt put- and takevatten Trylämnet samt årliga fisketävlingar.

Organisationsnummer: 802415-7144

Kundnummer: 1157, Område: 1117.

Kontaktpersoner

Linda
070 - 320 20 17 endast sms

Bosse
070 - 856 09 57

Robert 070-5516462

Daniel
073 - 650 55 89  

Filer för nedladdning


Gösfiskeförbud

Stora Skedvi FVO

Fiskeområden i närheten av Stora Skedvi FVOF

Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar
Viggens fiskevårdsområdesförening
Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten
Vika FVOF
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.